Print this Stránka

Aktuality

 • Znáte Chrudim?

  Správné odpovědi soutěže ze Dne otevřených dveří památek 10. 9. 2016 jsou podtrženy

  Otázka č. 1

  V kterých místech patrně stával středověký chrudimský hrad?

  1. a) V místech dnešního hostince „Na Festuňku“.
  2. b) V místech dnešního Školního a Žižkova náměstí.
  3. c) Na Pumberkách.

  Otázka č. 2

  Roku 1055 zemřel v Chrudimi kníže

  1. a) Spytihněv II.
  2. b) Vratislav II.
  3. c) Břetislav I.

  Otázka č. 3

  Chrudimský městský znak je prastarého původu. Komu původně náležel?

  1. a) Přemyslovcům.
  2. b) Břevnovskému klášteru.
  3. c) Pohanským Prusům.

  Otázka č. 4

  Který církevní řád v Chrudimi během staletí nepůsobil?

  1. a) Kapucíni.
  2. b) Dominikáni.
  3. c) Karmelitáni.

  Otázka č. 5

  Který kostel v Chrudimi nikdy nestál?

  1. a) Kostel sv. Michala.
  2. b) Kostel sv. Jana Křtitele.
  3. c) Kostel sv. Štěpána.

  Otázka č. 6

  Co měl společného chrudimský měšťan Matěj Mydlář s proslulým pražským katem?

  1. a) Matěj byl jeho otcem.
  2. b) Byli bratranci.
  3. c) Vůbec nic.

  Otázka č. 7

  Čím především proslul Viktorin Kornelius ze Všehrd?

  1. a) Jako sochař.
  2. b) Jako lékař.
  3. c) Jako právník.

  Otázka č. 8

  Který panovník nikdy nenavštívil Chrudim?

  1. a) August III. Saský.
  2. b) Leopold I.
  3. c) Karel VI.

  Otázka č. 9

  Která z okolních lokalit nikdy nepatřila do pozemkového majetku města Chrudimi?

  1. a) Slatiňany.
  2. b) Kočí.
  3. c) Bylany.

  Otázka č. 10

  Jak se v letech 1864-1942 jmenovala Široká ulice?

  1. a) Martiniho.
  2. b) Havlíčkova.
  3. c) Husova.

  Otázka č. 11

  Který významný pedagog, vlastenec a duchovní působil v Chrudimi v 1. polovině 19. století?

  1. a) Josef Liboslav Ziegler.
  2. b) Karel Václav Rais.
  3. c) Jan Nepomuk Štěpánek.

  Otázka č. 12

  Který z chrudimských hřbitovů vznikl roku 1881?

  1. a) Hřbitov u sv. Václava.
  2. b) Židovský hřbitov.
  3. c) Evangelický hřbitov.

  Otázka č. 13

  Kde zemřel chrudimský rodák Josef Ressel?

  1. a) V Motovunu (Chorvatsko).
  2. b) V Terstu (Itálie).
  3. c) V Lublani (Slovinsko).

  Otázka č. 14

  Komu od roku 1822 sloužil chrudimský park „Na Střelnici“?

  1. a) Chrudimským ostrostřelcům.
  2. b) Zdejší dragounské posádce.
  3. c) Mysliveckému sdružení „Salvátor“.

  Otázka č. 15

  Neodmyslitelnou součástí panoramatu města je chrám Nanebevzetí Panny Marie. Kdo je autorem návrhu jeho současné podoby?

  1. a) František Schmoranz st.
  2. b) František Schmoranz ml.
  3. c) Ivo rytíř ze Schulzů.

  Otázka č. 16

  Kdo nechal postavit dnešní Dům dětí a mládeže na Palackého třídě?

  1. a) JUDr. Vilém Sýkora.
  2. b) MUDr. Vojtěch Buchar.
  3. c) MUDr. Robert Musil.

  Otázka č. 17

  Podle čeho získala lokalita Leguma své nezvyklé jméno?

  1. a) Podle jména zelinářského závodu (z francouzského „zelenina“).
  2. b) Podle italského pojmenování druhu sýra vyráběného v sousedství.
  3. c) Podle obchodního názvu sodovky.

  Otázka č. 18

  Výraznou roli hrála v novějších chrudimských dějinách továrna Transporta. Kdy založil František Wiesner její přímou předchůdkyni?

  1. a) Roku 1856.
  2. b) Roku 1882.
  3. c) Roku 1891.

  Otázka č. 19

  Známou chrudimskou továrnou je též Evona (či Elite) u nádraží. Co se vyrábělo v rozsáhlém komplexu před punčochovým zbožím?

  1. a) Likéry.
  2. b) Parní kotle.
  3. c) Obuv.

   Otázka č. 20

  Který režisér filmů pro děti a mládež se narodil v Chrudimi roku 1930?

  1. a) Milan Vošmik.
  2. b) Boris Šlechta.
  3. c) Petr Boček.

  Otázka č. 21

  Který z úřadujících československých prezidentů nikdy nenavštívil Chrudim?

  1. a) Václav Havel.
  2. b) Ludvík Svoboda.
  3. c) Klement Gottwald.
 • K 27. červenci 2015 byl dosavadní vedoucí SOkA Chrudim jmenován ředitelem Státního oblastního archivu v Zámrsku. Do výběru nového vedoucího je vedením pověřen Mgr. Petr Boček, který převzal i číslo mobilního telefonu 605 226 080. Nový kontakt na Mgr. Ivo Šulce viz na http://vychodoceskearchivy.cz/reditelstvi-soa/kontakt/. K 15. červnu 2015 došlo ke změně funkce „ředitel archivu“ na „vedoucí pracoviště“.
 • Současná cena rukavic pro badatele je 17 Kč. Viz badatelský řád.
 • Od 5. ledna 2015 platí nový badatelský řád – je zavedena povinnost používat při studiu archiválií rukavice. Viz badatelský řád.
 • Náklad publikace „Chrudimsko. Mlýny a další zařízení na vodní pohon“ je rozebrán. V rezervě je pouze několik kusů pro odborné instituce.
 • 13. 5. 2013 byly přidány vzory skartačních plánů pro obce a školy a nové prezentace školení spisové služby.
 • 8. 3. 2013 přidána stránka Často kladené dotazy:
 • 14. 1. 2013 byla upravena stránka E-badatelna s digitalizovanými archiváliemi (bude dále doplňováno), byly aktualizovány stránky Povinně zveřejňované informace a Knihovna
 • 23. 10. 2012 byly tyto stránky aktualizovány a definitivně byly zrušeny odkazy na starý web www.soka-cr.cz
 • 23. 10. 2012 byla přidána prezentace a vzory dokumentů k vedení spisové služby

Permanent link to this article: http://vychodoceskearchivy.cz/chrudim/