Print this Stránka

Aktuality

Upozorňujeme badatele, že ve středu 26. 10. 2016 bude studovna z technických důvodů uzavřena.

Děkujeme za pochopení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


S platností od 30. 11. 2015 byl aktualizován badatelský řád. Změna se týká používání rukavic při studiu archiválií (Při studiu archiválií musí badatel používat rukavice, které mu při jeho první návštěvě v rámci kalendářního roku vydá zdarma dozor v badatelně, a to v počtu jeden pár. Pokud si při další návštěvě či návštěvách v rámci stejného roku badatel obdržené rukavice nepřinese, musí pro studium archiválií použít pár nový, který mu bude dozorem badatelny prodán za nákupní cenu. Viz. článek 2, ostavec 2 badatelského řádu).  1.12.2015 – Právě vyšla nová kniha o dějinách obce Lejšovka. Doporučujeme všem zájemcům o dějiny obcí královéhradeckého okresu: BARTOŇ, Václav. Lejšovka. Obec Lejšovka:2015, ISBN 978-80-260-8183-8. Cena 350,- Kč lejsovka_jpg_00000001


1.6.2015 – na stránku předarchivní péče pro veřejnoprávní původce vložena prezentace z našeho školení spisové služby pro veřejnoprávní původce okresu Hradec Králové, které proběhlo dne 25.5. v Novém Bydžově a dne 28.5. v Hradci Králové. Přiloženy jsou i vzory, metodiky a odkazy na literaturu.


17.3.2015 – dovolujeme si upozornit všechny příznivce historie a archivního bohatství na tři nedávno vydané publikace, které přímo souvisí s archiváliemi v péči našeho archivu: První je kniha z pera předního českého odborníka na právní dějiny a zasloužilého východočeského archiváře, která se týká zásadního pramene k hrdelnímu soudnictví z provenience města Chlumce nad Cidlinou… Smolná kniha města Chlumce nad Cidlinou (1562-1671) a jeho hrdelní soudnictví v letech 1542-1671 / Jindřich Francek. — Pardubice : Východočeské muzeum v Pardubicích ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR v Praze a Fakultou filozofickou Univerzity Pardubice, 2014. — 389 s. : il., faksim. ; 21 cm ISBN: 978-80-87151-32-7. smolna  


  Chcete si procvičit transkripci raně novověkého českého textu? Je nám ctí vřele doporučit novou cvičebnici z pera Dr. Jany Vojtíškové. Většina archiválií je uložena v našem archivu a jejich digitální podobu naleznete v naší digitální badatelně, můžete tak pokračovat v prohlubování získaných dovedností… VOJTÍŠKOVÁ, Jana. Cvičení z transkripce českých raně novověkých textů z let 1500-1620 (Hradec Králové). Hradec Králové: Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové, 2014, 43 s. ISBN 978-80-260-7228-7. 114Vojtiskova


Další kniha přibližuje podobu středověkých a předbělohorských (králové)hradeckých městských kanceláří, je též učiněn exkurz do působnosti kanceláře královského rychtáře, do činnosti kanceláře purkrabství Hradeckého kraje, do úřadování zeměpanských úředníků působících ve městě a do sféry soukromých kanceláří bohatých měšťanů. Svým komplexním zaměřením, kdy je představena i typologie písemností vedených v jednotlivých kancelářských zařízeních, monografie přináší řadu zcela nových poznatků v oblasti městské diplomatiky. Úvod a kapitolu o středověkém vývoji napsala J. Vojtíšková, období předbělohorské zpracovala jako hlavní autorka táž s pomocí V. Šebesty… VOJTÍŠKOVÁ, Jana a Vít ŠEBESTA. (Králové)hradecké městské kanceláře do roku 1620. Vyd. 1. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2013, 368 s. ISBN 978-80-7405-322-1. _vyr_112Vojtiskova-Sebesta


4.3.2015 – zdá se, že konec čekání je na spadnutí, digitální kopie zbylých operátů se snad již nacházejí ve fázi posledních úprav a zamíří brzy do našeho archivu, zároveň se chýlí ke konci proces přípravy zveřejnění sčítacích operátů jičínského okresu, který probíhal v našem archivu, zlomyslností osudu tak zřejmě přispějeme ke zveřejnění operátů sousedního archivu dříve, než budeme mít v digitální badatelně všechny vlastní


  29.10.2014 – žel přes naše urgence stále ještě nemáme k dispozici zbylé již digitalizované sčítací operáty.


  Vážení badatelé, na základě Vašich dotazů upřesňujeme, že všechny v našem archivu uložené sčítací operáty z let 1870-1921 budou v digitální badatelně k dispozici během následujících měsíců, bohužel vzhledem k technickým problémům s dodávkou poslední části digitalizátů nelze jejich úplné prozatím dokončit, protože je prostě nemáme k dispozici, po jejich obdržení bude ještě nutné provést úpravu a samotné navěšení. O úplném zveřejnění budeme samozřejmě na našich stránkách i facebookové prezentaci informovat. Seznam obcí a dochovaných sčítání je ke stažení zde, sami si tedy můžete zkontrolovat, zda Vámi požadovaná sčítání jsou již k dispozici, čekají na zveřejnění, nebo se vůbec nedochovala. V případě, že narazíte na chybu – poškozený soubor, chybějící list, špatně určenou obec, neváhejte nám napsat a na chybu nahlásit, za laskavé upozornění Vám budeme vděčni. Pokud nenaleznete požadované operáty na našich stránkách, můžete si nechat předložit originály v naší klasické badatelně, naopak dálkově zpřístupněné operáty již předkládány nebudou, v současné době probíhá jejich kontrola, revize stavu a detailní popis, který se v budoucnu promítne i do již zveřejněných souborů, a to formou zpřesnění pomocí metadat, kdy bude samostatně popsáno každé čp. Přednost však má co nejrychlejší zveřejnění archiválií, i když ne způsobem, který považujeme za optimální, na druhou stranu je dle vašich reakcí možnost stažení celých souborů bez omezení akceptována a oceňována. V současné době probíhá na našem pracovišti ve spolupráci s jičínskými kolegy příprava navěšení digitalizacích operátů SOkA Jičín, doufáme tedy, že společně s dokončením zveřejnění všech operátů našeho královéhradeckého okresu, budeme moci poskytnout badatelské veřejnosti i operáty okresu sousedního. Děkujeme Vám za trpělivost, žel danou záležitost nemůžeme zcela ovlivnit, vzhledem k našim možnostem, personálnímu zázemí i zahlcení archivu agendou církevních restitucí, třetího odboje, ztotožňování osob pro potřeby revize katastru a dalších povinností, o průběžném popisu a zpřístupňování archiválií a předarchivní péči   nemluvě, postupujeme s maximální možnou rychlostí a výsledky digitalizace se Vám snažíme předložit v co nejkratším termínu.      

Permanent link to this article: http://vychodoceskearchivy.cz/hradeckralove/

test

sadffsdasdfafsdasdfafsdafdsasdfadasafasfdadfs

Read more