Print this Stránka

Aktuality


27.10.2016
Sdělujeme badatelské veřejnosti a dalším uživatelům archivu, že v úterý 15.11.2016 bude Státní okresní archiv Náchod z provozních důvodů pro veřejnost uzavřen.
Děkujeme za pochopení.
08.06.2016
Sdělujeme badatelské veřejnosti a dalším uživatelům archivu, že v pondělí 13.6.2016 bude Státní okresní archiv Náchod z provozních důvodů pro veřejnost uzavřen.
Děkujeme za pochopení.
23.05.2016
Sdělujeme badatelské veřejnosti a dalším uživatelům archivu, že ve dnech 1.6.2016 a 8.6.2016 bude Státní okresní archiv Náchod z důvodu ohlášeného výpadku elektřiny pro veřejnost uzavřen.
Děkujeme za pochopení.
23.05.2016
Náchodský okresní archiv představí zajímavé dokumenty z období prusko-rakouské války 1866 na Náchodsku a k výročí Karla IV.:

Ve čtvrtek 9. června 2016 jsou všichni zájemci zváni do Státního okresního archivu, který sídlí v Náchodě na historické Brance, v Dobenínské ulici čp. 96, naproti autosalonu Dědek.
U příležitosti Mezinárodního dne archivů se zde bude konat tradiční Den otevřených dveří. Pro letošní rok si náchodský okresní archiv připravil regionální téma Před 150 lety: prusko-rakouská válka 1866 na Náchodsku (podle archivních pramenů, uložených v SOkA Náchod) a zároveň si připomene i mezinárodní rok sedmistého výročí narození Karla IV. Mimořádně bude vystavena panovnická listina z r. 1348 pro Broumov, dále kroniky a další písemné a obrazové dokumenty z válečného roku 1866 na Náchodsku.
Na vaši návštěvu se těší archiváři, kteří vám podají zasvěcený výklad a zodpoví vaše případné dotazy. Otevřeno je ve čtvrtek v 8 – 17 hodin v badatelně archivu.
Za kolektiv pracovníků SOkA Náchod PhDr. Jaroslav Čáp
Mezinárodní den archivů
06.04.2016
Vážení badatelé, technické úpravy úložiště digitalizačních dat jsou ukončeny a E-badatelna je plně funkční.

30.03.2016
Upozorňujeme badatele, že od čtvrtka 31.3.2016 začnou probíhat technické úpravy úložiště digitalizačních dat. Tyto úpravy budou způsobovat výpadky a s tím spojenou nedostupnost digitalizátů SOkA Náchod v E-badatelně. O ukončení prací na úložišti digitalizačních dat budeme informovat zde, v aktualitách našich webových stránek.

30.11.2015
Sdělujeme badatelské veřejnosti a dalším uživatelům archivu, že ve dnech 23.12.2015 – 31.12.2015 bude Státní okresní archiv Náchod pro veřejnost uzavřen.
Děkujeme za pochopení.
21.10.2015
V úterý dne 27.10.2015 proběhne výluka telefonní sítě firmy O2. V důsledku této výluky nepůjde ve Státním okresním archivu Náchod v době 7:30 – 15:00 hodin pevná linka ani fax.

SDN 14 15.06.2015
Dovolujeme si upozornit na nově vydanou publikaci Státního okresního archivu Náchod Stopami dějin Náchodska 15. Publikaci je možné zakoupit v archivu, její cena je 72 Kč. Po domluvě je možné publikaci zaslat i poštou, v tom případě bude cena navýšena o poštovné.
Více o publikaci se dozvíte pod záložkou Publikace archivu.


12.06.2015
Doporučujeme k přečtení článek o MDA 2015 na stránkách Deník.cz „Dokumenty o konci 2. světové války lákaly do archivu řadu lidí“.
21.05.2015
Sdělujeme badatelské veřejnosti a dalším uživatelům archivu, že dne 8.6.2015 bude Státní okresní archiv Náchod z provozních důvodů otevřen pouze v době 8:00 – 14:00 hodin a dne 10.6.2015 pouze v době 14:00 – 17:00 hodin.
Děkujeme za pochopení.
30.04.2015
Srdečně vás zveme na akci pořádanou SOkA Náchod:
Mezinárodní den archivů
04.02.2015
Upozorňujeme badatele, že všechny sčítací operáty uložené v našem archivu, budou v digitalizované podobě zpřístupněny během následujících měsíců. Vzhledem k technickým problémům s dodávkou digitalizátů je nelze publikovat. Po jejich obdržení bude ještě nutné provést některé úpravy. O zveřejnění budeme informovat na našich webových stránkách.
Seznam sčítacích operátů, které jsou v našem archivu k dispozici:
1880 – soudní okresy Česká Skalice, Náchod
1890 – soudní okresy Česká Skalice, Náchod
1900 – soudní okresy Česká Skalice, Náchod
1910 – soudní okresy Česká Skalice, Náchod, město Jaroměř
1921 – soudní okresy Broumov, Police n. Met., Teplice n. Met., soudní okresy Česká Skalice, Náchod, soudní okresy Nové Město n. Met., Opočno

Pro lepší orientaci přidáváme soupisy:
Soupis z let 1880-1910
Soupis z roku 1921


12.01.2015
Pod odkazem Badatelna najdete nově vyvěšené „Upozornění pro žadatele o informace“.
11.12.2014
Sdělujeme badatelské veřejnosti a dalším uživatelům archivu, že dne 31.12.2014 bude Státní okresní archiv Náchod z provozních důvodů uzavřen.
Děkujeme za pochopení.
29.10.2014
Pod odkazem Badatelna najdete nově vyvěšený „Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.“.

Permanent link to this article: http://vychodoceskearchivy.cz/nachod/