Print this Stránka

Aktuality

Permanent link to this article: http://vychodoceskearchivy.cz/rychnovnadkneznou/

Uzavření badatelny

U P O Z O R N Ě N ÍP R O   B A D A T E L E  V pondělí dne 4. července 2016 bude badatelna Státního okresního archivu v Rychnově nad Kněžnou pro veřejnost uzavřena.

Read more

Upozornění

U P O Z O R N Ě N Í P R O   B A D A T E L E   S účinností od 5. 1. 2015 je badatel povinen při studiu archiválií používat bavlněné ochranné rukavice. Rukavice ke studiu dostane badatel při své první návštěvě badatelny v rámci kalendářního roku od obsluhy badatelny zdarma, a to v …

Read more