Print this Stránka

Aktuality

Vážení badatelé, přátelé, na základě Vašich dotazů upřesňujeme, že všechny v našem archivu uložené operáty ze sčítání lidu v letech 1900, 1910 a 1921 v politických okresech Trutnov, Dvůr Králové nad Labem a Vrchlabí  byly již digitalizovány. Než dojde k jejich  úplnému zveřejnění na našich stránkách, můžete provizorně najít sčítací operáty z let 1900 , 1910 a 1921 v současném okrese Trutnov podle obcí  zde. Sami se můžete přesvědčit, zda Vámi požadovaná sčítání jsou k dispozici,  nebo se vůbec nedochovala. V případě, že narazíte na chybu – poškozený soubor, chybějící list, špatně určenou obec, neváhejte nám  napsat a chybu nahlásit. Za laskavé upozornění Vám budeme vděčni. Pokud nenaleznete požadované operáty na našich stránkách, můžete si nechat předložit originály v naší klasické badatelně, naopak dálkově zpřístupněné operáty již předkládány nebudou. V současné době probíhá jejich kontrola, revize stavu a detailní popis, který se v budoucnu promítne i do již zveřejněných souborů, a to formou zpřesnění pomocí metadat, kdy bude samostatně popsáno každé čp. Přednost však má co nejrychlejší zveřejnění archiválií, i když ne způsobem, který považujeme za optimální. Děkujeme Vám za trpělivost, žel danou záležitost nemůžeme zcela ovlivnit, vzhledem k našim možnostem, personálnímu zázemí i zahlcení archivu agendou církevních restitucí, třetího odboje, ztotožňování osob pro potřeby revize katastru a dalších povinností, o průběžném popisu a zpřístupňování archiválií a předarchivní péči  nemluvě. Postupujeme s maximální možnou rychlostí a výsledky digitalizace se Vám snažíme předložit v co nejkratším termínu.  

  • Do  e-badatelny byly doplněny školní kroniky z Havlovic, Maršova u Úpice a Trutnova. (9.7.2014)
  • Do  e-badatelny byly doplněny např. obecní kroniky Horního Maršova, školní kroniky ZŠ Komenského Dvůr Králové nad Labem, sbírka fotodesek Oskara Nimsche aj. (11.7.2014)
  • Do  e-badatelny byly doplněny školní kroniky z Vrchlabí. Upozorňujeme zejména na německou kroniku obecné a měšťanské školy, která obsahuje popis historie města Vrchlabí, a dále na  duplikát vysvědčení malíře Josefa Čapka z německé tklacovské školy ve Vrchlabí. (1.8.2014)
  • Sčítací operáty ze sčítání lidu v letech 1900 , 1910 a 1921 v okrese Trutnov podle obcí najdete zde.
  • Podívat se na původní web SOkA Trutnov můžete zde
  • Ochranné rukavice – Badatel je povinen při práci s archiváliemi používat vhodné ochranné rukavice. Při nesplnění této povinnosti bude badateli odepřeno povolení nahlížet do archiválií.

 

Permanent link to this article: http://vychodoceskearchivy.cz/trutnov/

Logo MDA

Archivní akce

Státní okresní archiv Trutnovzve širokou veřejnost při příležitosti Mezinárodního dne archivů naDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍve čtvrtek 9. června 2016 od 10 do 17 hod.Program:výstava  „Válka 1866 na Trutnovsku a její odraz v archivních dokumentech“(výklad k vystaveným dokumentům proběhne v 9.30, 13.30 a 15.30)Komentované prohlídky archivu v 10.00, 14.00 a 16.00 hod.  

Zobrazit stránku »

plakát_email

Výstavy

V roce 2014 proběhly v Trutnově tři výstavy z autorských fotografií našeho kolegy a významného trutnovského fotografa BOHUSLAVA TOŠOVSKÉHO (1950-2012). Všechny fotografie pocházely z fondu uloženého v SOkA Trutnov. Do archivu celou fotografickou pozůstalost B. Tošovského věnovala jeho sestra, paní Vlasta Kyselová. B. Tošovský  pracoval pro náš archiv jako externí fotograf a podílel se na mikrofilmování …

Zobrazit stránku »