Sdělení pro badatele

Od 1. ledna 2016 platí ve Státním okresním archivu nový badatelský řád. Kromě několika upřesnění je důvodem jeho rozšíření o nové ustanovení týkající se povinného používání rukavic.

„Při studiu archiválií musí badatel používat rukavice, které mu při jeho první návštěvě v rámci kalendářního roku vydá zdarma obsluha badatelny, a to v počtu jeden pár. Pokud si při další návštěvě či návštěvách v rámci stejného kalendářního roku badatel obdržené rukavice nepřinese, musí pro studium archiválií použít pár nový, který mu bude obsluhou badatelny prodán za nákupní cenu.“

Aktuální nákupní cena bude zveřejněna v prostorách badatelny.

Děkujeme Vám za pochopení a ochranu archiválií.
Radim Dušek
vedoucí oddělení

Permanent link to this article: http://vychodoceskearchivy.cz/ustinadorlici/2015/12/22/sdeleni-pro-badatele-2/

Upozornění pro badatele

Vážení badatelé,

dovolujeme si Vás upozornit, že ve středu 23. 12., v pondělí 28. 12. a ve středu 30. 12. 2015 je badatelna Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí uzavřena.

Otevřena bude opět v pondělí 4. 1. 2016.

 

Děkujeme Vám za pochopení.
Radim Dušek
vedoucí oddělení

Permanent link to this article: http://vychodoceskearchivy.cz/ustinadorlici/2015/11/30/upozorneni-pro-badatele-5/

Osudy politických vězňů 1948-1989

Státní okresní archiv Ústí nad Orlicí připravil v elektronické podobě v současnosti již nedostupnou knihu „Osudy politických vězňů 1948-1989“, kterou v roce 1996 vydal Státní okresní archiv Ústí nad Orlicí, Okresní úřad Ústí nad Orlicí a Konfederace politických vězňů – okresní pobočka Ústí nad Orlicí. Státní okresní archiv Ústí nad Orlicí tak uctívá památku obětí komunismu. Kniha ke stažení ve formátu pdf je dostupná zde.

Permanent link to this article: http://vychodoceskearchivy.cz/ustinadorlici/2015/06/29/osudy-politickych-veznu-1948-1989/

Pozvánka na výstavu

Pozvánka na unikátní výstavu Národního archivu v Praze „Mistr Jan Hus a jeho svět“ 26. – 30.6.2015. Plakát ke stažení zde: Mistr Jan Hus a jeho svět.pdf (405 Kb).

Permanent link to this article: http://vychodoceskearchivy.cz/ustinadorlici/2015/06/11/pozvanka-na-vystavu/

Sčítání lidu

Předkládáme badatelské veřejnosti první část digitalizovaného sčítání lidu, které je zveřejněno dle, našemu archivu daných, technických možností a samozřejmě s povinnými identifikačními údaji v souladu s nařízením ředitele SOA v Zámrsku.

Sčítání lidu je a bude nedílnou součástí E-badatelny a jednotlivých obcí.

Badatelům děkujeme za trpělivost a pochopení, neboť rychlejší zveřejnění nebylo a není závislé na činnosti našeho archivu.

Permanent link to this article: http://vychodoceskearchivy.cz/ustinadorlici/2015/06/03/scitani-lidu-3/

Povinné používání ochranných rukavic

Dovolujeme si informovat badatelskou veřejnost našeho archivu, že v souladu s rozhodnutím SOA Zámrsk bude studium archiválií možné pouze s povinným používáním ochranných rukavic. Badateli budou ochranné rukavice zapůjčeny službou badatelny archivu. Po ukončení studia je badatel vrátí.
Děkujeme za pochopení a pomoc při ochraně archiválií.

Radim Dušek
ředitel SOkA Ústí nad Orlicí

Permanent link to this article: http://vychodoceskearchivy.cz/ustinadorlici/2015/01/16/povinne-pouzivani-ochrannych-rukavic/

Sčítání lidu

Z důvodu narůstajících badatelských dotazů na elektronickou přístupnost sčítání lidu sdělujeme, že našemu archivu nebyly doposud elektronické údaje dodány. Jakmile je obdržíme, bude následovat jejich kontrola, kompletace a povinný popis dle platného a závazného pokynu. Předpokládáme, že sčítání lidu bude zveřejňováno postupně.

Omlouváme se, ale zarážející nedodržování smluvních vztahů nejsme schopni ovlivnit. Státní okresní archiv Ústí nad Orlicí nechce nadále s americkou Církví Ježíše Krista Svatých posledních dnů spolupracovat.
Děkujeme za pochopení.

Radim Dušek
ředitel SOkA Ústí nad Orlicí

Permanent link to this article: http://vychodoceskearchivy.cz/ustinadorlici/2015/01/16/scitani-lidu-2/

Upozornění pro badatele

Studovna SOkA Ústí nad Orlicí bude 31.12.2014 uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Radim Dušek, ředitel SOkA Ústí nad Orlicí

Permanent link to this article: http://vychodoceskearchivy.cz/ustinadorlici/2014/12/18/upozorneni-pro-badatele-4/

Starší příspěvky «