Často kladené dotazy

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/chrudim/faq/

Potřebuji potvrzení o školní docházce

Potřebuji potvrzení o školní docházce Jak postupovat: Pokud jde o existující školu a období mladší 45 let, obraťte se na příslušnou školu. V opačném případě se obraťte na příslušný archiv. S čím může pomoci Státní okresní archiv Chrudim: Ve Státním okresním archivu Chrudim se nachází pedagogická dokumentace zaniklých i existujících základních a středních škol a učilišť …

Potřebuji potvrzení o zaměstnání

Potřebuji potvrzení o zaměstnání Jak postupovat: Obraťte se na bývalého zaměstnavatele, jeho právního nástupce nebo likvidátora, nebo na správu sociálního zabezpečení. Pokud jste nebyli úspěšní, obraťte se na příslušný archiv. Přitom je třeba co nejpřesněji určit dobu zaměstnání a název zaměstnavatele. S čím může pomoci Státní okresní archiv Chrudim: Státní okresní archiv Chrudim uchovává fondy …

Chci provést skartaci

Chci provést skartaci Jak postupovat: Napsat skartační návrh (pro získání vzoru skartačního návrhu klikněte zde) a poslat ho na adresu Státního okresního archivu Chrudim. To platí jen pro subjekty, které spadají do péče tohoto archivu! S čím může pomoci Státní okresní archiv Chrudim: Pokud se jedná jednoznačně pouze o dokumenty typu „S“, vyhotoví archiv příslušný …

Likviduji firmu

Likviduji firmu Jak postupovat: Podle toho, zde se zachovaly, či nezachovaly dokumenty likvidované společnosti, vyplňte příslušný formulář Žádosti o projednání zabezpečení dokumentů zanikajícího soukromoprávního původce a zašlete jej na adresu Státního okresního archivu Chrudim. To platí jen pro subjekty, které spadají do péče tohoto archivu! Stáhněte si: Vzor pro případ, kdy se dochovaly dokumenty likvidované …

Územní vývoj Chrudimska v letech 1848 až 2007

Územní vývoj Chrudimska v letech 1848 až 2007 První předchůdci dnešních okresů vznikli v roce 1850. Od té doby proběhly ještě dvě zásadní reformy – v letech 1949 a 1960. Naposledy se území okresu Chrudim měnilo v roce 2007, kdy byla část obcí a jejich místních částí ve východní části přičleněna k okresu Ústí nad Orlicí. K vývoji správy na Chrudimsku …