Return to Často kladené dotazy

Likviduji firmu

Likviduji firmu Jak postupovat: Podle toho, zde se zachovaly, či nezachovaly dokumenty likvidované společnosti, vyplňte příslušný formulář Žádosti o projednání zabezpečení dokumentů zanikajícího soukromoprávního původce a zašlete jej na adresu Státního okresního archivu Chrudim. To platí jen pro subjekty, které spadají do péče tohoto archivu! Stáhněte si: S čím může pomoci Státní okresní archiv Chrudim:
  • V případě nedochovaných dokumentů archiv zašle potvrzení pro likvidátora o tom, že s ním bylo projednáno zabezpečení archivu a dokumentů zanikající společnosti.
  • Pokud se zachovaly pouze dokumenty typu „S“ s prošlými skartačními lhůtami, zašle archiv kromě potvrzení také Protokol o výběru archiválií mimo skartační řízení.
  • Pokud likvidátor předává archivu dokumenty typu „A“, domluví s ním pracovníci archivu termín předání těchto dokumentů (bez ohledu na skartační lhůtu). Likvidátor pak obdrží zmíněný protokol a potvrzení a Záznam o předání archiválií, který je vyhotoven ve dvou exemplářích. Ten obě strany stvrdí podpisem, přičemž předávající a archiv obdrží po jednom výtisku.
  • Protokol o výběru archiválií mimo skartační řízení, záznam o předání archiválií i potvrzení pro likvidátora se vydávají bezplatně.
  • Archiv může likvidátorovi pomoci s roztříděním dokumentů na skupiny „A“, „V“ a „S“ a s určením příslušných skartačních lhůt. Vhodnou pomůckou je Typový skartační rejstřík, který vydalo ministerstvo vnitra ve vydavatelství Montanex Ostrava v roce 2010.
S čím je třeba počítat: Dokumenty typu „S“ s dosud neprošlými skartačními lhůtami archivy nepřebírají. Ty se předávají buď komerčním spisovnám, nebo jsou uloženy u nástupce likvidované společnosti či přímo u likvidátora. U osobních spisů zaměstnanců je doporučený skartační znak a skartační lhůta S45.

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/chrudim/faq/likviduji-firmu/