Return to Často kladené dotazy

Potřebuji potvrzení o zaměstnání

Potřebuji potvrzení o zaměstnání Jak postupovat: Obraťte se na bývalého zaměstnavatele, jeho právního nástupce nebo likvidátora, nebo na správu sociálního zabezpečení. Pokud jste nebyli úspěšní, obraťte se na příslušný archiv. Přitom je třeba co nejpřesněji určit dobu zaměstnání a název zaměstnavatele. S čím může pomoci Státní okresní archiv Chrudim: Státní okresní archiv Chrudim uchovává fondy menších podniků a společností z okresu Chrudim (pro léta 1948 až 1989 jde například o podniky místního hospodářství, bytového hospodářství, jednotná zemědělská družstva, výrobní družstva, po roce 1990 pak menší firmy v likvidaci). V nich se ovšem personální a mzdová agenda vyskytuje minimálně. Většina personálních a mzdových materiálů se nachází u existujících organizací, nástupců organizací zaniklých, v komerčních spisovnách a u likvidátorů. Pokud se jedná o subjekt z okresu Chrudim, podaří se obvykle Státnímu okresnímu archivu Chrudim získat a poskytnout žadateli kontakt na příslušného správce. U větších podniků může pomoci Oddělení metodiky, výběru archiválií a kontrolní činnosti Státního oblastního archivu v Zámrsku (viz  http://vychodoceskearchivy.cz). Spisovny, v nichž jsou uloženy osobní spisy nejčastěji vyhledávaných zaměstnavatelů z okresu Chrudim:
  • Profit I, s. r. o., Správní meziarchiv, 671 35 Želetice: zemědělská družstva.
  • Dokument Logistik CZ, a. s., kpt. Macha 1371, 757 01 Valašské Meziříčí: Transporta Chrudim, Tramontáž Chrudim, Lihovar Chrudim, Uhelné sklady Chrudim, Skuteč, Hlinsko, Chrast.
  • IFASO, s. r. o., Poděbradova 329, 537 01 Chrudim: Transporta Chrudim.
  • Laguna – L. S., s. r. o., Riegrova 214/6, 399 01 Milevsko:  Tramontáž Chrudim.
S čím je třeba počítat:
  • Obecně platí, že mzdová agenda se do státních archivů neukládá. U osobních spisů to platí obdobně, výjimku tvoří například spisy významných osobností a vedoucích pracovníků a osobní spisy učitelů z období před druhou světovou válkou.
Doporučená lhůta uchovávání osobních spisů a mzdových listů je dnes 45 až 50 let, dříve však byla kratší, takže je možné, že některé z nich již byly vyskartovány.

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/chrudim/faq/potvrzeni-zamestnani/