Return to Často kladené dotazy

Potřebuji potvrzení o školní docházce

Potřebuji potvrzení o školní docházce Jak postupovat: Pokud jde o existující školu a období mladší 45 let, obraťte se na příslušnou školu. V opačném případě se obraťte na příslušný archiv. S čím může pomoci Státní okresní archiv Chrudim: Ve Státním okresním archivu Chrudim se nachází pedagogická dokumentace zaniklých i existujících základních a středních škol a učilišť působících na území okresu Chrudim v současném rozsahu (tedy bez ohledu na správní vývoj a změny hranic okresů). Potvrzení vydává archiv na základě příslušné pedagogické dokumentace – svůj požadavek můžete podat telefonicky, písemně nebo osobně. S čím je třeba počítat:
  • Třídní výkazy přecházejí do archivu až po 45 letech od svého uzavření, nebo při zániku školy (někdy však s určitou prodlevou).

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/chrudim/faq/skolni-dochazka/