Return to Často kladené dotazy

Územní vývoj Chrudimska v letech 1848 až 2007

Územní vývoj Chrudimska v letech 1848 až 2007 První předchůdci dnešních okresů vznikli v roce 1850. Od té doby proběhly ještě dvě zásadní reformy – v letech 1949 a 1960. Naposledy se území okresu Chrudim měnilo v roce 2007, kdy byla část obcí a jejich místních částí ve východní části přičleněna k okresu Ústí nad Orlicí. K vývoji správy na Chrudimsku viz následující mapy: Jaký mají uvedené správní reformy vliv na uložení archiválií? Velmi zjednodušeně lze konstatovat, že: 1. Fondy původců s místní působností jsou uloženy ve státním okresním archivu, na jehož území se dané místo v současnosti nalézá. Jde například o fondy obecních úřadů do roku 1945 a po roce 1990, místních národních výborů (1945 až 1990), farních úřadů, mateřských, základních a středních škol a učilišť, spolků, jednotných zemědělských družstev apod. V případě okresu Chrudim představují jedinou výjimku sídla přičleněná k okresu Ústí nad Orlicí v roce 2007 – fondy původců z těchto sídel nebyly do SOkA Ústí nad Orlicí delimitovány. 2. Fondy původců s regionální a okresní působností jsou uloženy ve státním okresním archivu, na jehož území se dnes nachází jejich sídlo. Jde například o fondy okresních úřadů do roku 1945 a po roce 1990, okresních soudů (od roku 1850 do současnosti), okresních školních výborů, vikariátů apod. 3. Fondy původců s oblastní a krajskou působností jsou uloženy ve státním oblastním archivu, na jehož území se dnes nachází jejich sídlo. Jde například o fondy panství a velkostatků, krajských úřadů, krajských národních výborů, krajských soudů, velkých podniků apod. V případě Královéhradeckého kraje a Pardubického kraje je příslušným archivem Státní oblastní archiv v Zámrsku. Příklad vlivu složitého správního vývoje na uložení archiválií: Proseč (u Skutče): 1848 Městečko náleželo ke statku Nové Hrady:
  • SOA Zámrsk – fond Velkostatek Nové Hrady. Dále jsou v SOA Zámrsk uloženy matriky narozených, oddaných a zemřelých.
  • SOkA Chrudim – například fondy Archiv městyse Proseč (u Skutče), Farní úřad Proseč (u Skutče), fondy cechů atd.
1850 až 1949 samostatná obec, politický okres Vysoké Mýto, soudní okres Skuteč:
  • SOA Zámrsk – například matriky narozených, oddaných a zemřelých.
  • SOkA Ústí nad Orlicí – například fond Okresní úřad Vysoké Mýto I.
  • SOkA Chrudim – například fondy Okresní soud Skuteč, Archiv městyse Proseč (u Skutče), Farní úřad Proseč (u Skutče).
1949 až 1960 samostatná obec, okres Polička:
  • SOkA Svitavy – například fond Okresní národní výbor Polička.
  • SOkA Chrudim – například fond Místní národní výbor Proseč (u Skutče).
  • Matriky s neuplynulou skartační lhůtou jsou uloženy na matričním úřadu.
Od roku 1960 samostatná obec, okres Chrudim:
  • SOkA Chrudim – například fondy Okresní národní výbor Chrudim, Místní národní výbor Proseč (u Skutče), Základní škola Proseč (u Skutče).
Matriky s neuplynulou skartační lhůtou jsou uloženy na matričním úřadu.

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/chrudim/faq/vyvoj-chrudimska/