Knihovna

 Knihovna Státního okresního archivu Chrudim je evidována Ministerstvem kultury České republiky pod evidenčním číslem 3043/2002 jako knihovna specializovaná. Knižní fond obsahuje regionální a historicky zaměřené tituly. Knižní fond čítá přes 11 000 titulů. Pro evidenci knižních titulů používáme knihovnický program Clavius. Provoz knihovny se řídí Řádem knihovny SOkA Chrudim 2017

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/chrudim/knihovna/