Return to Naše služby a činnost

Digitalizace archiválií

  Od října 2009 do června 2012 v archivu probíhal projekt výuky studentů Univerzity Pardubice, který měl za cíl seznámit je s nejnovějšími postupy v oblasti evidence a digitalizace archiválií. Výsledky digitalizace prováděné studenty i vlastními pracovníky najdete na stránkách Státního oblastního archivu v Zámrsku. V této souvislosti upozorňujeme badatelskou veřejnost, že digitalizované archiválie budou v souladu s příslušnou legislativou v badatelně předkládány v originální podobě už jen ve zvlášť odůvodněných případech. Digitalizované dokumenty, které nelze zveřejnit prostřednictvím internetu, budou zpřístupňovány v badatelně archivu jiným způsobem.

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/chrudim/sluzby/digitalizace/