Return to Naše služby a činnost

Poradna ke spisové službě

Oblast archivnictví a spisové služby se v současné době řídí především zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, dále pak vyhláškou č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů a vyhláškou č. 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby. Pro výkon spisové služby v elektronických systémech spisové služby je závazný rovněž Národní standard pro elektronické systémy spisové služby. Případné problémy doporučujeme konzultovat s naším pracovníkem – Mgr. Jiřím Vaněčkem, tel. 469 660 411 (sekretariát), 660 411 413 (přímá linka), e-mail jiri.vanecek[zavináč]ahapa.cz.

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/chrudim/sluzby/poradna-spisove-sluzby/