Return to Naše služby a činnost

Publikační činnost

Publikace vydané archivem nebo ve spolupráci s jinými subjekty: Ivo Šulc: Veduty měst na tovaryšských listech, 1996 Renáta Růžičková: Tzv. Liber sententiarum ab anno 1555. Edice pramene, 1996 Renáta Růžičková: Nejvzácnější sfragistické památky Státního okresního archivu v Chrudimi, 1997 Ivo Šulc: Státní okresní archiv v Chrudimi 1955-1999, 1999 Státní okresní archiv v Chrudimi, 1999 – letáček Příslušníci pomocných technických praporů okresu Chrudim, 2000 Luděk Štěpán a kolektiv, Chrudimsko-utváření venkovských sídel, 2001 Ivo Šulc, Rod Schmoranzů ze Slatiňan. Mozaika z dějin rodu, 2002 Luděk Štěpán, Renáta Růžičková, Ivo Šulc, Chrudimsko. Ztracené i zachráněné poklady. 2003 Petr Boček, Ivo Šulc: Chrudimské letopisy. 2008 Luděk Štěpán, Ivo Šulc: Chrudimsko. Mlýny a další zařízení na vodní pohon. 2013

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/chrudim/sluzby/publikace/

Veduty na tovaryšských listech

Ivo Šulc Veduty měst na tovaryšských listech. Z fondů Státního okresního archivu v Chrudimi. Jazyková redakce Vladimír Koutný. Grafická úprava Miroslav Šendera. Návrh a grafická úprava obálky Miroslav Šendera. Vydal Okresní úřad Chrudim, Státní okresní archiv v Chrudimi. Chrudim 1996. Vydání první. Náklad 500 kusů. Sazba a tisk MS ROS Pardubice. Neprodejné. ISBN 80-902257-0-5 Obsah: …

Liber sententiarum

Renáta Růžičková Tzv. Liber sententiarum ab anno 1555. Edice pramene. Jazyková redakce Luděk Čermák. Grafická úprava Miroslav Šendera. Návrh a grafická úprava obálky Miroslav Šendera. Vydal Státní okresní archiv v Chrudimi ve spolupráci s Okresním úřadem Chrudim. jako 2. publikaci v edici ARCHA. Chrudim 1996. Vydání první. Náklad 500 kusů. Sazba a tisk MS ROS …

Nejvzácnější sfragistické památky

Renáta Růžičková Nejvzácnější sfragistické památky Státního okresního archivu v Chrudimi. Jazyková redakce: Luděk Čermák. Grafická úprava: Miroslav Šendera. Návrh a grafická úprava obálky: Miroslav Šendera. Fotografie: Miroslav Majer Vydal Státní okresní archiv v Chrudimi ve spolupráci s Okresním úřadem Chrudim jako 3. publikaci v edici ARCHA. Chrudim 1997. Vydání první. Náklad: 1000 kusů. Sazba: MS …

Státní okresní archiv Chrudim 1955-1999

Státní okresní archiv v Chrudimi 1955 – 1999. Text: Ivo Šulc. Vydal Státní okresní archiv v Chrudimi jako 4. publikaci v edici Archa. Chrudim 1999. Vydání první. Náklad 3000 výtisků. Sazba: AZD – M. Šendera, Brozany, tisk: Tiskárna Urbánek, Kostěnice. Neprodejné. ISBN 80-902257-3-X

Příslušníci PTP

Příslušníci pomocných technických praporů okresu Chrudim Autoři: Kapitoly I. a V. Josef Horák. Kapitola III. Dušan Dušek a Jiří Makeš. Kapitoly II., IV. až VI. a redakce publikace Ivo Šulc. Vydal Státní okresní archiv v Chrudimi jako 6. publikaci v edici Archa. Chrudim 2000. Vydání první. Náklad 350 výtisků. Sazba: AZD – M. Šendera, Brozany, …

Chrudimsko. Utváření venkovských sídel

Luděk Štěpán a kolektiv Chrudimsko. Utváření venkovských sídel. Vydal Státní okresní archiv v Chrudimi jako 7. publikaci v edici Archa. Chrudim 2001. Vydání první. Náklad 1 000 ks výtisků. Sazba: Pavel Němec, Adobe InDesign Tisk: Tiskárny Havlíčkův Brod Neprodejné. ISBN 80–902257–6–4 Náklad rozebrán! Místní rejstřík a první písemné zmínky o sídlech Obsah ÚVOD OBDOBÍ DO …

Rod Schmoranzů ze Slatiňan

Rod Schmoranzů ze Slatiňan. Mozaika z dějin rodu Vydalo město Slatiňany a Státní okresní archiv v Chrudimi u příležitosti výstavy ke sto letům od úmrtí Františka Schmoranze st. Úvodní slovo: Marie Málková. Texty dalších kapitol: Ivo Šulc. Pokud není v textu uvedeno jinak, pocházejí reprodukce dokumentů z knihovních a archivních fondů SOkA Chrudim. Grafická úprava …

Chrudimsko. Ztracené a zachráněné poklady

Luděk Štěpán–Renáta Růžičková–Ivo Šulc Chrudimsko. Ztracené i zachráněné poklady. 2003 Vydal Státní okresní archiv v Chrudimi jako 9. publikaci v edici Archa. Chrudim 2003. Vydání první. Náklad 1 000 ks výtisků. Sazba a grafická úprava: Pavel Němec Návrh obálky: Marek Chalupník Tisk: Tiskárny Havlíčkův Brod a. s. Neprodejné. ISBN 80–902257–8–0 Náklad rozebrán! Obsah: ÚVOD I. …

Chrudimské letopisy

Petr Boček–Ivo Šulc Chrudimské letopisy. 2008. Nakladatel: Město Chrudim. Vydavatelé: Město Chrudim a Státní okresní archiv Chrudim. Chrudim 2008. Vydání první. Náklad 1 000 ks. Sazba a grafická úprava: Pavel Němec Návrh obálky: Jiří Sáva Distribuci zajišťuje Informační centrum Chrudim. OBSAH: 1. Úvod Proč a jak vznikla tato publikace Co je a co není kronika Kroniky …

Chrudimsko. Mlýny a další zařízení na vodní pohon

Luděk Štěpán – Ivo Šulc: Chrudimsko. Mlýny a další zařízení na vodní pohon. Vydal Státní okresní archiv Chrudim jako 12. publikaci v edici Archa. Chrudim 2013. Vydání první. Náklad: 700 výtisků. Sazba: Pavel Němec, Adobe InDesign CS3. Grafická úprava: Pavel Němec. Obálka: Marek Chalupník. Tisk: Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s. Neprodejné. ISBN 978-80-905216-1-2 Náklad rozebrán!