Return to Publikační činnost

Chrudimské letopisy

Petr Boček–Ivo Šulc Chrudimské letopisy. 2008. Nakladatel: Město Chrudim. Vydavatelé: Město Chrudim a Státní okresní archiv Chrudim. Chrudim 2008. Vydání první. Náklad 1 000 ks. Sazba a grafická úprava: Pavel Němec Návrh obálky: Jiří Sáva Distribuci zajišťuje Informační centrum Chrudim. OBSAH: 1. Úvod Proč a jak vznikla tato publikace Co je a co není kronika Kroniky jako zdroj informací Jak vést kroniku: Forma kroniky Obsah kroniky Kronikářství v Chrudimi a v místních částech města Zajímavosti z dějin chrudimského kronikářství: O nejstarší kronice města Chrudim Jak svět přichází o kroniky Ta kronika je moje! Nemilý případ jalových poznámek Poděkování 2. Soupis kronik Jak pracovat se soupisem Jak pracovat s reprodukcemi Kroniky města Chrudim: Kroniky města Chrudim oficiální Kroniky města Chrudim neoficiální Kroniky chrudimských sborů pro občanské záležitosti Kroniky chrudimských škol: Kroniky chrudimských mateřských škol Kroniky chrudimských základních škol Kroniky chrudimských středních škol a učilišť Kroniky chrudimských církví Kroniky chrudimských spolků Kroniky ostatních chrudimských organizací Kroniky osobní Kroniky místní části (čtvrti) Markovice Kroniky místní části Medlešice Kroniky místní části Topol Kroniky místní části Vlčnov 3. Přílohy Prameny a literatura k tématu (výběr) Obrazová příloha – předpisy pro používání a vedení kronik (výběr) Obrazová příloha – reprodukce kronik (výběr) Obrazová příloha – reprodukce map (výběr)

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/chrudim/sluzby/publikace/chrudimske-letopisy/