Return to Publikační činnost

Liber sententiarum

Renáta Růžičková Tzv. Liber sententiarum ab anno 1555. Edice pramene. Jazyková redakce Luděk Čermák. Grafická úprava Miroslav Šendera. Návrh a grafická úprava obálky Miroslav Šendera. Vydal Státní okresní archiv v Chrudimi ve spolupráci s Okresním úřadem Chrudim. jako 2. publikaci v edici ARCHA. Chrudim 1996. Vydání první. Náklad 500 kusů. Sazba a tisk MS ROS Pardubice. Neprodejné. ISBN 80-902257-1-3.

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/chrudim/sluzby/publikace/liber-sententiarum/