Return to Publikační činnost

Chrudimsko. Mlýny a další zařízení na vodní pohon

Luděk Štěpán – Ivo Šulc: Chrudimsko. Mlýny a další zařízení na vodní pohon. Vydal Státní okresní archiv Chrudim jako 12. publikaci v edici Archa. Chrudim 2013. Vydání první. Náklad: 700 výtisků. Sazba: Pavel Němec, Adobe InDesign CS3. Grafická úprava: Pavel Němec. Obálka: Marek Chalupník. Tisk: Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s. Neprodejné. ISBN 978-80-905216-1-2 Náklad rozebrán!Mlýny

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/chrudim/sluzby/publikace/mlyny/