Return to Publikační činnost

Chrudimsko. Ztracené a zachráněné poklady

Luděk Štěpán–Renáta Růžičková–Ivo Šulc Chrudimsko. Ztracené i zachráněné poklady. 2003 Vydal Státní okresní archiv v Chrudimi jako 9. publikaci v edici Archa. Chrudim 2003. Vydání první. Náklad 1 000 ks výtisků. Sazba a grafická úprava: Pavel Němec Návrh obálky: Marek Chalupník Tisk: Tiskárny Havlíčkův Brod a. s. Neprodejné. ISBN 80–902257–8–0 Náklad rozebrán! Obsah: ÚVOD I. SÍDELNÍ KRAJINA Nížinná část Chrudimska, Skutečsko a východní Nasavrcko, Železné hory (západní část od spojnice Trhová Kamenice – Nasavrky), Jihovýchod Hlinecka II. TVÁŘ VESNICKÝCH SÍDEL Obraz tradiční struktury vsí, Vybavení vsí III. Z MĚST A MĚSTEČEK Chrudim, Hlinsko, Další města a městečka IV. LIDOVÁ ARCHITEKTURA – DŮM Konstrukce, krytina, Dveře, okna, topeniště, Výzdoba dřevěných štítů – lomenic, Výzdoba zděných štítů a průčelí V. LIDOVÉ ZEMĚDĚLSKÉ STAVBY Selský dvůr, Sýpky – špejchary, Stodoly, Sušárny lnu – pazderny, Sušárny na ovoce, Oplocení, Zdroje vody, sklepy, mlíčníky – haltýře VI. PANSKÉ STAVBY V PROMĚNÁCH ČASU Zámky, Hospodářské stavby VII. VESNICKÉ TECHNICKÉ STAVBY Mlýny, Stavba vodního kola, Pily, Kovárny, Truhlářská a bednářská dílna, Dílny koláře, pumpaře a šindeláře, Vápenky. Silniční sloupky VIII. OSUDY CÍRKEVNÍCH PAMÁTEK Kostely, Kaple, Sochy a kříže IX. ÚDĚL ŽIDOVSKÝCH PAMÁTEK Hlinsko a Chrudim, Zájezdec, Přestavlky. Hoješín, Dřevíkov, Hroubovice a Luže, Heřmanův Městec X. ZAČÁTKY SKANZENU NA VESELÉM KOPCI 1969 –1981 ZÁVĚR SEZNAM ZKRATEK POZNÁMKY ZDROJE ILUSTRACÍ MÍSTNÍ REJSTŘÍK

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/chrudim/sluzby/publikace/poklady/