Return to Publikační činnost

Příslušníci PTP

Příslušníci pomocných technických praporů okresu Chrudim Autoři: Kapitoly I. a V. Josef Horák. Kapitola III. Dušan Dušek a Jiří Makeš. Kapitoly II., IV. až VI. a redakce publikace Ivo Šulc. Vydal Státní okresní archiv v Chrudimi jako 6. publikaci v edici Archa. Chrudim 2000. Vydání první. Náklad 350 výtisků. Sazba: AZD – M. Šendera, Brozany, tisk: Grafies Hlinsko. Neprodejné. ISBN 80-902257-5-6 Náklad rozebrán! Obsah: Vydavatelská poznámka Slovo Okresního klubu Svazu PTP-VTNP v Chrudimi Vznim a vývoj pomocných technických praporů Vznik a činnost Okresního klubu Svazu PTP-VTNP v Chrudimi Výbor Okresního klubu Svazu PTP-VTNP v Chrudimi Členové Okresního klubu Svazu PTP-VTNP v Chrudimi Medailony příslušníků PTP s místem narození nebo pobytu v okrese Chrudim Příslušníci PTP se vztahem k okresu Chrudim – jmenný rejstřík Příslušníci PTP se vztahem k okresu Chrudim – rejstřík míst narození Příslušníci PTP se vztahem k okresu Chrudim – rejstřík míst pobytu Seznam pramenů a literatury

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/chrudim/sluzby/publikace/ptp/

Rejstříky

Příslušníci PTP se vztahem k okresu Chrudim – jmenný rejstřík: Struktura: Příjmení a jméno, rodiště, bydliště, zdroj dat: J = zmiňován v dotazníku Josefa Justa. M = další údaje viz v medailonu osoby. P = zdrojem dat je soupis příslušníků PTP, kteří nevyplnili dotazník (provedl OK PTP Chrudim). S = uveden v adresáři OK PTP …