Return to Publikační činnost

Rod Schmoranzů ze Slatiňan

Rod Schmoranzů ze Slatiňan. Mozaika z dějin rodu Vydalo město Slatiňany a Státní okresní archiv v Chrudimi u příležitosti výstavy ke sto letům od úmrtí Františka Schmoranze st. Úvodní slovo: Marie Málková. Texty dalších kapitol: Ivo Šulc. Pokud není v textu uvedeno jinak, pocházejí reprodukce dokumentů z knihovních a archivních fondů SOkA Chrudim. Grafická úprava a sazba: AZD Michal Šendera, Pardubice. Tisk: Tiskárna Urbánek, Kostěnice Slatiňany 2002. Cena: 20,- Kč. ISBN 80-902257-7-2 (Státní okresní archiv Chrudim) Náklad rozebrán! Obsah Stručně o Slatiňanech Úvod František Schmoranz st. (1814-1902) František Schmoranz ml. (1845-1892) Josef Schmoranz (1855-1938) Jan Schmoranz (1857-1899) Gustav Schmoranz (1858-1930) Zdeněk Schmoranz (1896-1942) Další členové rodu Rozrod rodiny Schmoranzovy

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/chrudim/sluzby/publikace/schmoranzove/