Return to Publikační činnost

Nejvzácnější sfragistické památky

Renáta Růžičková Nejvzácnější sfragistické památky Státního okresního archivu v Chrudimi. Jazyková redakce: Luděk Čermák. Grafická úprava: Miroslav Šendera. Návrh a grafická úprava obálky: Miroslav Šendera. Fotografie: Miroslav Majer Vydal Státní okresní archiv v Chrudimi ve spolupráci s Okresním úřadem Chrudim jako 3. publikaci v edici ARCHA. Chrudim 1997. Vydání první. Náklad: 1000 kusů. Sazba: MS ROS Pardubice. Neprodejné. ISBN 80-902257-2-1 Náklad rozebrán! Obsah: Úvod Vznik a záměr projektu Dosavadní sfragistická bádání v regionu Uspořádání publikace a ediční zásady Katalog pečetí: a) pečeti přivěšené na listinách panovnické pečeti šlechtické pečeti církevní pečeti pečeti měst, městeček a obcí cechovní pečeti pečeti soukromých osob univerzitní pečeti neurčeno b) pečetní typáře Rejstřík majitelů pečetí: a) fyzické osoby b) právnické osoby Rejstřík jmenný zeměpisný Rejstřík věcný Seznam využívaných archivních fondů SOkA Chrudim Soupis použité literatury a vědeckých edic Literatura Edice Seznam použitých zkratek Přílohy Obsah

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/chrudim/sluzby/publikace/sfragisticke-pamatky/

Rejstříky

Rejstřík majitelů pečetí: a) fyzické osoby Adlspach z Damsdorfu, Jiřík Anděl z Ronovce, Zikmund Berka z Dubé a z Lipé, Bohuslav Ferdinand Leopold Berková (roz. Trčková) z Lípy, Markéta Berková ze Žerotína, Eliška z Bilenberku, Matouš Ferdinand Brázda ze Srbec, Vilém Caretto de Millesimo, Václav Ferdinand Celler z Rozenthalu, Jan Václav Dobranovský z Dobranova, Fridrich …