Return to Publikační činnost

Státní okresní archiv Chrudim 1955-1999

Státní okresní archiv v Chrudimi 1955 – 1999. Text: Ivo Šulc. Vydal Státní okresní archiv v Chrudimi jako 4. publikaci v edici Archa. Chrudim 1999. Vydání první. Náklad 3000 výtisků. Sazba: AZD – M. Šendera, Brozany, tisk: Tiskárna Urbánek, Kostěnice. Neprodejné. ISBN 80-902257-3-X

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/chrudim/sluzby/publikace/soka-1955-1999/