Return to Publikační činnost

Chrudimsko. Utváření venkovských sídel

Luděk Štěpán a kolektiv Chrudimsko. Utváření venkovských sídel. Vydal Státní okresní archiv v Chrudimi jako 7. publikaci v edici Archa. Chrudim 2001. Vydání první. Náklad 1 000 ks výtisků. Sazba: Pavel Němec, Adobe InDesign Tisk: Tiskárny Havlíčkův Brod Neprodejné. ISBN 80–902257–6–4 Náklad rozebrán! Místní rejstřík a první písemné zmínky o sídlech Obsah ÚVOD OBDOBÍ DO KONCE 15. STOLETÍ Vznik a struktura vsí, Raný středověk, Osídlování vyšších poloh, Lesní lánové vsi, Lesní návesní vsi, Středověký dům, Vznik městeček, Tvrze, Kostely, Kláštery, Hrady, Technické stavby 16. STOLETÍ Struktura sídel, Dům a usedlost, Panská sídla a panské zemědělské stavby, Církevní stavby, Vybavení sídel, Výrobní stavby, Další vlivy na krajinu 17. STOLETÍ Struktura sídel, Dům a usedlost, Panská sídla, Panské zemědělské stavby, Církevní stavby, Vybavení sídel, Výrobní stavby, Daší vlivy na krajinu 18. STOLETÍ Struktura sídel, Nové vesničky na panské půdě, Raabizace a nové vesničky, Nová výstavba chalup na obecní půdě, První dělnická sídliště, židovské enklávy, Vliv požárů a požární řády, Dům a usedlost, Konstrukce domu, Obestavění dvora a jeho formy, Panská sídla, Zámky, Hradní stavby, Panské zemědělské stavby, Panské dvory, Rušení panských dvorů, Církevní stavby, Kostely, Kostelní zvonice, Kaple, Sousoší, sochy a kříže, Synagogy, Toleranční modlitebny, Rušené církevní objekty, Vybavení sídel společenskými stavbami, Školy, Další vybavení sídel, Hřbitovy, Místní komunikace, Lázně, Výrobní stavby, Chemická výroba, těžba kyzu, Železářská výroba, těžba rud, Sklárny, draslárny, Vápenky, lomy, cihelny, Plátenictví, Další provozy na vodní pohon, Další vlivy na krajinu 19. STOLETÍ Struktura sídel, Dům, Zemědělské stavby rolníků, Panská sídla, Panské zemědělské stavby, Církevní stavby, Kostely a modlitebny, Kapličky, Sochy a kříže, Vybavení sídel, Náves, Školy, Další vybavení sídel, Hřbitovy, Výrobní stavby, Textilní výroba, Železářství a kovovýroba, Sklářství a keramika, Cihelny, Vápenky, Pivovary, lihovary a cukrovary, Provozy na vodní pohon, Další vlivy na krajinu, Volná krajina, těžba, Les, Zemědělská půda, Rozhledny, Stížnosti na narušování životního prostředí, Silnice, Železnice SEZNAM ZKRATEK POZNÁMKY A ODKAZY SEZNAM ILUSTRACÍ SEZNAM PRAMENŮ SEZNAM LITERATURY MÍSTNÍ REJSTŘÍK A PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O SÍDLECH

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/chrudim/sluzby/publikace/utvareni/

První písemné zmínky

Místní rejstřík a první písemné zmínky o sídlech Seznam prvních písemných zmínek o sídlech okresu Chrudim nebyl v tomto rozsahu a míře ověření ještě nikdy publikován. Vychází především z odborné literatury a zcela nepochybně jej bude třeba ověřit a opravit. Autoři si byli vědomi úskalí při jeho sestavování, dlouhodobá potřeba takového seznamu však převážila a …