Return to Publikační činnost

Veduty na tovaryšských listech

Ivo Šulc Veduty měst na tovaryšských listech. Z fondů Státního okresního archivu v Chrudimi. Jazyková redakce Vladimír Koutný. Grafická úprava Miroslav Šendera. Návrh a grafická úprava obálky Miroslav Šendera. Vydal Okresní úřad Chrudim, Státní okresní archiv v Chrudimi. Chrudim 1996. Vydání první. Náklad 500 kusů. Sazba a tisk MS ROS Pardubice. Neprodejné. ISBN 80-902257-0-5 Obsah: Úvod Soupisová část Poznámky a citace Obrazová část Seznam pramenů a literatury Rejstřík sídel cechů Rejstřík autorů předloh Rejstřík autorů technického zpracování Rejstřík nakladatelů Příloha: Města na území České republiky používající tovaryšské listy s vedutami

Permanent link to this article: https://vychodoceskearchivy.cz/chrudim/sluzby/publikace/veduty/

Rejstříky

Rejstřík sídel cechů Boskovice Brno CS 19.19, CS 19.30 Bratislava Bratislava CS 176.1.7 Brno Brno CS 13.3, CS 13.7, CS 15.1.7, CS 15.2.9, CS 19.8, CS 19.14, CS 28.2, CS 31.2 Budapešť (Budín) Budapešť (Budín) H (1), H (2), H (3) Budapešť (Pešť) Budapešť (Pešť) H (4.1), H (4.2), H (5), H (6) Bystřice nad …