Pamětní kniha obce Nový Hradec Králové 1851 - 1890

Další stranaStránkování
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121
Údaje o publikaci
Česká republika
Archiv: Státní okresní archiv Hradec Králové
Fond: Archiv obce Nový Hradec Králové
NAD: 1126
Iidentifikační číslo: p1
Druh ukládací jednotky: kn
Ukládací jednotka: 1
Obsah: Pamětní kniha
----------------------------------------
Název: Pamětní kniha obce Nový Hradec Králové
Souběžný název: Kniha hlavní kasy novohradecké, v které každoroční sousedské příjmy a vydanání zaznamenané jsou. Založena roku 1853
Datace událostí: 1851-1890
Datace vzniku: 1953-1890
Jazyk: Český
Materiál: Papír
Stran nebo listů z toho popsaných: 362 stran z toho 123 stran popsaných
Rozměry nebo velikost: 24 x 38 cm
Vazba a její popis: polokožená
Poznámka: Vynechány prázdné stránky. Psáno ručně, hůře čitelné.
Počet snímků: 121
Digitalizoval: Michal Munzar, Lukáš Popp
Digitalizační zařízení: Zeutschel OS 1200,
Datum digitalizace: 9. 11. 2009 - 16. 11. 2009