Pamětní kniha obce Svobodné Dvory 1937 - 1938

Další stranaStránkování
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211
Údaje o publikaci
Česká republika
Archiv: Státní okresní archiv Hradec Králové
NAD: 1443
Archivní fond: HK001443
fond: Archiv obce Svobodné Dvory
názevWeb: Pamětní kniha obce Svobodné Dvory
druh úřední knihy: Pamětní kniha
inventární číslo: x3
evidenční jednotka: kn
ukládací číslo: 187
obsah nebo regest: Fotografie kronikáře Arnošta Součka (str. 1), pohlednice z obce, dělnický dům, klebenka z roku 1922 (str. 12), sokolové, hasiči rok 1919 (str. 13), povodeň 1925-1926 (str. 14-15), řídící učitel J. Francek (str. 16), zima 1929 (str. 17), inzeráty místních obchodníků (str. 20), bourání továrních komínů (str. 21), větrná smrště 1929 (str. 23-25), pozvánky do plesu 1919-1924 (str. 28-32), nález mamutího klu 1923 (str. 34), Marie Srdínková +1923 (str. 36), pozvánky na maškarní plesy (str. 39-40), novinové výstřižky (str. 41-53), divadelní letáky (str. 53-56, 58-59), kostry z doby hradištní zalezené roku 1909 (str. 57), různé letáky (plesy, divadla, besdíky) (str. 61-97), vichřice 1929 (str. 98-99), starostové v letech 1853-1933 - portréty (str. 100-101), novinové výstřižky (str. 102-108, 111-123), dům (J. Michaličky) (str. 109), Dr. Otakar Srdínko (str. 128-129, 133, 135,143-144), pozvánky na plesy (str. 135-141), Michal Morávek (str. 146), Josef Komárek (str. 149), Den Matek 1931 (str. 155), přehled zaměstnání můžů 1931 (str. 158), Hynek Srdínko 1932 (str. 161-164, 175), Stěžery (str. 174-175), válečné klebenky (ukázka), nová výstavba, škola 1933 (str. 177), otisky razítek obchodníků, živnostníků, spolků, kroužků a jiné (str. 178-179), Morávkova cihelna (str. 183), sokolovna a sokolové (str. 184-185), průmysl v obci (str. 186-187), DTJ (str. 188-189), různé (str. 192), obsah (str. 195-197), seznam obrázků (str. 198-200)
místo vzniku dokumentu: Svobodné Dvory
datace obsahu dokumentu: 1895 - 1933
datace k níž se dokument hlásí: 1895 - 1933
název digitalizační sady: CZ_225101010_1443_x3
jazyk: Český
látka záznamu - materiál: Inkoust
nosič záznamu - materiál: Papír
počet stran nebo listů nebo kusů: 200 stran
rozměry nebo velikost: 26,5 x 33,5 cm
datace: 1895 - 1933
----------------------------------------
Typ reprodukce: Studijní
Počet snímků: 211
Digitalizoval: Michal Munzar, Lukáš Popp
Digitalizační zařízení: Zeutschel OS 1200
Datum digitalizace: 12.04.2010 - 27.05.2010