Pamětní kniha obce Střezetice 1976 - 1987

Další stranaStránkování
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191
Údaje o publikaci
Česká republika
Archiv: Státní okresní archiv Hradec Králové
NAD: 1602
Archivní fond: HK001602
fond: Místní národní výbor Střezetice
abstrakt pro WEB: Pamětní kniha obce Střezetice
druh úřední knihy: Pamětní kniha
inventární číslo: x2
evidenční jednotka: kn
ukládací číslo: 268
obsah nebo regest: Pamětní kniha
místo vzniku dokumentu: Střezetice
datace obsahu dokumentu: 1976 - 1987
datace k níž se dokument hlásí: 1976 - 1987
jazyk: český
látka záznamu - materiál: páska psacího stroje
nosič záznamu - materiál: papír
počet stran nebo listů nebo kusů: 180 listů
rozměry nebo velikost: 21,5 x 31 cm
datace: 1976 -1987
----------------------------------------
Typ reprodukce: Studijní
Počet snímků: 191
Digitalizoval: Michal Munzar, Lukáš Popp
Digitalizační zařízení: Zeutschel OS 1200
Datum digitalizace: 16.07.2010 - 16.07.2010