Listina HK

Další stranaStránkování
1 2
Údaje o publikaci
Česká republika
Archiv: Státní okresní archiv Hradec Králové
Fond: Archiv města Hradce Králové
NAD: 283
Inventární číslo: 1
Druh ukládací jednotky: kr
Ukládací jednotka: 1
Obsah: Hradec /Králové/Král Přemysl Otakar I. daruje obyvatelům města Hradce k věčnému držení ves Vestec, patřící bratrům Petrovi a Benedovi, kteřým za ni postoupil ves Čistěves se sedmi poplužími a osvobodil je a jejich budoucí od služebnosti "nářezu a noclehu".Orig.,perg., zašpinavělý, lat., 14,9x20,9 -1,9 cmPečeť chybí, byla převěšena na pergamen proužku.Friedrich, CDB.II.,272, č. 278. - Čelakovský, Privilegia král. měst venkovských... z let 1225 až 1419. Str. 1-2, č.1. - Erben, Regesta. I., 323, č.700. - Bienenberg, Geschichte der Stadt Königgrätz. I., 72.-Beneš, Privilegia města Hradce Králové. AMR, 1960.
----------------------------------------
Název: Privilegium - Přemysl Otakar I., 1225
Jazyk: Latinský
Místo vydání: Hradec Králové
Datace dokumentů: 1225
Počet snímků: 2
Digitalizoval: Michal Munzar, Lukáš Popp
Digitalizační zařízení: Zeutschel OS 1200,
Datum digitalizace: 04.08.2009 - 05.08.2009