Listina HK

Další stranaStránkování
1 2 3 4
Údaje o publikaci
Česká republika
Archiv: Státní okresní archiv Hradec Králové
Fond: Archiv města Hradce Králové
NAD: 283
Inventární číslo: 10
Druh ukládací jednotky: kr
Ukládací jednotka: 10
Obsah: Praha Václav IV., římský a český král, postupuje radě, kmetům a měšťanům v Hradci ungelt ze soli a šrotérský úřad, aby z důchodů odtud plynoucích mohli upravovati městské příkopy, hradby a věže.Orig.,perg., na jednom místě proděravělý, něm.,18,5x32,7-4,9 cm.Na pergamenovém proužku visí majestátní pečeť Václava IV. z vosku přirozené barvy, porušená. Čelakovský, Privilegia král. měst venkovských... z let 1225 až 1419. Str. 714, č. 549. - Bienenberg, Geschichte der Stadt Königgrätz. 172-173. - Beneš, Privilegia města Hradce Králové. AMR, 1960.
----------------------------------------
Název: Privilegium - Václav IV., 1378
Jazyk: Německý
Místo vydání: Praha
Datace dokumentů: 11. června 1378
Počet snímků: 4
Digitalizoval: Michal Munzar, Lukáš Popp
Digitalizační zařízení: Canon EOS 450 D,Zeutschel OS 1200,
Datum digitalizace: 04.08.2009 - 05.08.2009