ič 109 Jan Starší Žák z Radobejle žádá, aby mu bylo příbuznému přiřčeno 300 kop grošů ..., uč. 36; 13.12.1637

Další strana



Stránkování
1 2 3 4
Údaje o publikaci
Česká republika
Archiv: Státní okresní archiv Hradec Králové
NAD: 283
Archivní fond: HK000283
fond: Archiv města Hradce Králové
abstrakt pro WEB: ič. 109, Jan Starší Žák z Radobejle žádá, aby mu bylo příbuznému přiřčeno 300 kop grošů míšeňských po Janu Krumlovském, uč.36
datum vydání: 1637 prosinec 13
inventární číslo: 109
evidenční jednotka: li 109
ukládací číslo: 36
obsah nebo regest: Hradec KrálovéJan Starší Žák z Radobejle žádá, aby mu bylo příbuznému přiřčeno 300 kop grošů míšeňských po Janu Krumlovském z Hyršfeldu exulovaném měšťanu a senátoru hradeckém, odkázaných pastorkům Vosakovým.Orig.,pap., česky, 2 listy, 19,5x32 cmPečeť z červeného vosku přitištěná, jenž uzavírala list.
jazyk: čeština
nosič záznamu - materiál: papír
připojené pečetě: pečeť z červeného vosku, jenž uzavírala list
rozměry nebo velikost: 195x320mm
způsob dochování: originál
----------------------------------------
Typ reprodukce: Studijní
Počet snímků: 4
Digitalizoval: Bc. Miloslav Mikulka
Digitalizační zařízení: Zeutschel OS 1200
Datum digitalizace: 21.12.2010 - 22.12.2010