Listina HK

Další stranaStránkování
1 2
Údaje o publikaci
Česká republika
Archiv: Státní okresní archiv Hradec Králové
Fond: Archiv města Hradce Králové
NAD: 283
Inventární číslo: 11
Druh ukládací jednotky: kr
Ukládací jednotka: 11
Obsah: Hradec /Králové/Eliška, císařovna římská a česká královna, povoluje městu Hradci odbývati každou sobotu trh na maso, jak se děje v jiných královských městech, a městská obec má dbáti o to, aby se ho mohl každý volně zúčastnit.Orig.,perg., zašpinavělý, něm.,28,3x18,8-5,3 cm.Pečeť přivěšená kdysi na pergamen. proužku, chybí i se závěsem.Čelakovský, Privilegia král. měst venkovských... z let 1225 až 1419. Str. 741-742, č. 581. - Bienenberg, Geschichte der Stadt Königgrätz. 179-180. - Beneš, Privilegia města Hradce Králové. AMR, 1960.
----------------------------------------
Název: Privilegia - Eliška, 1382
Jazyk: Německý
Místo vydání: Hradec Králové
Datace dokumentů: 4. února 1382
Počet snímků: 2
Digitalizoval: Michal Munzar, Lukáš Popp
Digitalizační zařízení: Zeutschel OS 1200,
Datum digitalizace: 4. 8. 2009 - 5. 8. 2009