Listina HK

Další stranaStránkování
1 2 3
Údaje o publikaci
Česká republika
Archiv: Státní okresní archiv Hradec Králové
Fond: Archiv města Hradce Králové
NAD: 283
Inventární číslo: 12
Druh ukládací jednotky: kr
Ukládací jednotka: 12
Obsah: KarleštejnVáclav IV., císař římský a český král, ustanovuje na stížnost, přednesenou městy Hradec, Vysoké Mýto, Polička, Chrudim a Jaroměř ve věci konání soudů v době, kdy byla věnnými městy římské císařovny a královny české Elišky, že v případě, dostanou-li se znovu do věnné zástavy české královně, má její podkomoří konati v nich dvorský soud pouze jednou v roce anebo jen v čase, kdy královský podkomoří zasednul v soud v ostatních městech, že žádná královna nemá věnná města zastavovati bez vědomí a svolení krále, berně od nich požadovati pouze tehdy, když se vybírají v královských městech a ve stejné výši jako v těchto, a konečně jim potvrzuje všechna jejich dosavadní privilegia, práva a svobody. Orig.,perg., něm.,42,4x22,5-7,6 cm.Pečeť chybí; podle zářezu pro závěs na plice lze soudit, že pečeť visela na hedvábných nitích, klausule o zpečetění ohlašuje přivěšení královské majestátní pečeti k této listině.Čelakovský, Privilegia král. měst venkovských... z let 1225 až 1419. Str. 863-865, č. 671. - Bienenberg, Geschichte der Stadt Königgrätz. 196-198. - Beneš, Privilegia města Hradce Králové. AMR, 1960.
----------------------------------------
Název: Privilegium - Václav IV., 1395
Jazyk: Německý
Místo vydání: Karlštejn
Datace dokumentů: 11. června 1395
Počet snímků: 2
Digitalizoval: Michal Munzar, Lukáš Popp
Digitalizační zařízení: Zeutschel OS 1200,
Datum digitalizace: 4. 8. 2009 - 5. 8. 2009