Listina HK

Další stranaStránkování
1 2
Údaje o publikaci
Česká republika
Archiv: Státní okresní archiv Hradec Králové
Fond: Archiv města Hradce Králové
NAD: 283
Inventární číslo: 13
Druh ukládací jednotky: kr
Ukládací jednotka: 13
Obsah: PrahaVáclav IV., císař římský a český král, osvobozuje purkmistra, rychtáře, radu i celou obec města Hradce, že nemusí zaplatiti dluh 200 kop grošů židu Benušovi a jeho švakrové Nechamě, vdově po Jordanovi, a prohlašuje, že nemají platnosti listy, vydané hradeckými měšťany na tento dluh uvedeným židům, poněvadž tito z města Kladska a Vratislavi, kde byli usedlí, bez jeho vědomí a svolení tajně odešli ze země a Hradeckým způsobili škodu na 1500 kop grošů.Orig.,perg., zašpinavělý, něm.,41x25,7-6,6 cm.Pečeť chybí; zářezy pro závěs na plice dávají soudit, že visela na hedvábných šňůrách. Čelakovský, Privilegia král. měst venkovských... z let 1225 až 1419. Str. 871-872, č. 678. - Bienenberg, Geschichte der Stadt Königgrätz. 200-202. - Beneš, Privilegia města Hradce Králové. AMR, 1960.
----------------------------------------
Název: Privilegium - Václav IV., 1395
Jazyk: Německý
Místo vydání: Praha
Datace dokumentů: 22. srpna 1395
Počet snímků: 2
Digitalizoval: Michal Munzar, Lukáš Popp
Digitalizační zařízení: Zeutschel OS 1200,
Datum digitalizace: 4. 8. 2009 - 5. 8. 2009