ič 135 Přání,skrze vyhovění žádosti Jana Lochenického, aby celníci přisedali při soudu..., uč. 36; 1664

Další stranaStránkování
1 2
Údaje o publikaci
Česká republika
Archiv: Státní okresní archiv Hradec Králové
NAD: 283
Archivní fond: HK000283
fond: Archiv města Hradce Králové
abstrakt pro WEB: ič. 135, Přání, které tlumočil půrkrabí kraje hradeckého ústně primátoru hradeckému: Aby registra půrkrabská byla navrácena na půrkrabský úřad, aby bylo vyhověno žádosti a při celníka Jana Lochenického, aby celníci přisedali při soudu půrkmistrovském a rychtářském, poněvadž obec část cla obrací ke svému prospěchu, aby řezníci řádně platili clo z dobytka, uč. 36
datum vydání: 1664
inventární číslo: 135
evidenční jednotka: li 135
ukládací číslo: 36
obsah nebo regest: s.l.Přání, které tlumočil půrkrabí kraje hradeckého ústně primátoru hradeckému: Aby registra půrkrabská byla navrácena na půrkrabský úřad, aby bylo vyhověno žádosti a při celníka Jana Lochenického, aby celníci přisedali při soudu půrkmistrovském a rychtářském, poněvadž obec část cla obrací ke svému prospěchu, aby řezníci řádně platili clo z dobytka.Orig., pap., česky., 2 listy 20,5x32,5 cm
jazyk: čeština
nosič záznamu - materiál: papír
rozměry nebo velikost: 205x325mm
způsob dochování: originál
----------------------------------------
Typ reprodukce: Studijní
Počet snímků: 2
Digitalizoval: Bc. Miloslav Mikulka
Digitalizační zařízení: Zeutschel OS 1200
Datum digitalizace: 03.01.2011 - 03.01.2011