Listina HK

Další stranaStránkování
1 2
Údaje o publikaci
Česká republika
Archiv: Státní okresní archiv Hradec Králové
Fond: Archiv města Hradce Králové
NAD: 283
Inventární číslo: 14
Druh ukládací jednotky: kr
Ukládací jednotka: 14
Obsah: Praha Václav IV., císař římský a český král, povoluje obyvatelům města Hradce, kteří zadluživše se za císařovnu Alžbětu a utrpěvše domácími válkami velké škody, do chudoby upadli, aby vybírali k užitku obce ungelt ode všech, kdož ve městě sukna, ryby a slanečky prodávají nebo kupují a s městem netrpí, a to od prodávajícího z kopy grošů půl českého groše a od kupujícího 3 haléře, jichž 12 připadá na groš.Orig.,perg., zašpinavělý, něm.,35,1x22,7-6,2 cm.Pečeť chybí; Visela na pergamen. proužku.Čelakovský, Privilegia král. měst venkovských... z let 1225 až 1419. Str. 885-886, č. 690. - Bienenberg, Geschichte der Stadt Königgrätz. 202-204. - Beneš, Privilegia města Hradce Králové. AMR, 1960.
----------------------------------------
Název: Privilegium - Václav IV., 1396
Jazyk: Německý
Místo vydání: Praha
Datace dokumentů: 30. listopadu 1396
Počet snímků: 2
Digitalizoval: Michal Munzar, Lukáš Popp
Digitalizační zařízení: Zeutschel OS 1200,
Datum digitalizace: 4. 8. 2009 - 5. 8. 2009