Listina Hradec Králové

Další stranaStránkování
1 2 3 4
Údaje o publikaci
Česká republika
Archiv: Státní okresní archiv Hradec Králové
Fond: Archiv města Hradce Králové
NAD: 283
Inventární číslo: 15
Druh ukládací jednotky: kr
Ukládací jednotka: 15
Obsah: Praha Ladislav, král uherský, český, dalmatský, chorvatský atd., vévoda rakouský a markrabě moravský atd., potvrzuje na žádost obce města Hradce nad Labem privilegia, která jim udělili jeho předchůdci čeští králové Jan, Karel, Václav a Zikmund.Orig.,perg., zašpinavělý, lat,40,4x27,9-9,1 cm.na pergamen. proužku přivěšena větší královská pečeť krále Ladislava.Čelakovský, Friedrich, Privilegia král. měst venkovských... z let 1420-1526. Str. 295-296, č. 170. - Bienenberg, Geschichte der Stadt Königgrätz. 335-336. - Beneš, Privilegia města Hradce Králové. AMR, 1960.
----------------------------------------
Název: Privilegium - Ladislav, 1454
Jazyk: Latinský
Místo vydání: Praha
Datace dokumentů: 1. srpna 1454
Počet snímků: 4
Digitalizoval: Michal Munzar, Lukáš Popp
Digitalizační zařízení: Canon EOS 450 D,Zeutschel OS 1200,
Datum digitalizace: 4. 8. 2009 - 5. 8. 2009