Berní rejstřík města - Hradec Králové 1390-1403

Další stranaStránkování
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Údaje o publikaci
Česká republika
Archiv: Státní okresní archiv Hradec Králové
Fond: Archiv města Hradce Králové
NAD: 283
Iidentifikační číslo: p290
Druh ukládací jednotky: kn
Ukládací jednotka: 1
Obsah: Berní rejstřík(Fragment)Papír+pergamen, 23x29,5 cm, ff. 16, paginace moderní, bez vazby, latinsky.Pergamen. listy: str. 13-14, 15-16, 31-32.Dělení rejstříku podle ulic, placení se dělo z nemovitostí a řemesel, vybrání berně označováno v kolonkách před jmény poplatníků graf. značkami. Přesné určení chronolog. je poměrně nesnadné, podle marg. pozn. na p.7 je možno dobu funkce rejstříku poněkud zúžit. K.Beer, Über Losungsbücher und Losungswesen der böhm. Städte im MA.MIÖG 36,1915, str. 94 n. P. Bělina, Ze správní a hospod. agendy města HK ve 14. a na poč. 15. stol. SAP, 1973, str. 156. R. Nový, Soupis městských knih českých od r. 1310 do r. 1526. Acta Univer. Carolinae, 1963, str. 69.
----------------------------------------
Název: Berní rejstřík, 1398-1402-1403
Souběžný název: Berní rejstřík města - Hradec Králové 1390-1403
Datace událostí: 1398-1402-1403
Datace vzniku: 1398-1402-1403
Jazyk: Latinský
Materiál: Papír, pergamen
Stran nebo listů z toho popsaných: 32 stran z toho 32 popsaných
Rozměry nebo velikost: 23 x 29,5 cm
Vazba a její popis: Nevázána, tuhý papírový obal
Poznámka: Hůře čitelné.
Počet snímků: 36
Digitalizoval: Michal Munzar, Lukáš Popp
Digitalizační zařízení: Zeutschel OS 1200,
Datum digitalizace: 2. 12. 2009 - 2. 12. 2009