Listina HK

Další stranaStránkování
1 2 3 4
Údaje o publikaci
Česká republika
Archiv: Státní okresní archiv Hradec Králové
Fond: Archiv města Hradce Králové
NAD: 283
Inventární číslo: 3
Druh ukládací jednotky: kr
Ukládací jednotka: 3
Obsah: Praha Jan Lucemburský, český a polský král a hrabě lucemburský, potvrzuje Hradci všechna privilegia, jež městu udělila Eliška, česká a polská královna, vdova po Václavu II., a dosud mu udělil on sám.Orig.,perg., zašpinavělý, na dvou místech u pliky proděravělý, lat.,27,8x17,6-4 cm.na šňůrce, spletené ze zelených a fialových hedvábných nití přivěšena jezdecká pečeť - III.typ. - krále Jana se sekretem - I. typ - ze zeleného vosku v zádi. Je porušena.Čelakovský, Privilegia král. měst venkovských... z let 1225 až 1419. Str. 204, č. 126. - Emler, Regesta. III., 361, č. 928. - Bienenberg, Geschichte der Stadt Königgrätz, 106. - Beneš, Privilegia města Hradce Králové. AMR, 1960.
----------------------------------------
Název: Privilegium - Jan Lucemburský, 1323
Jazyk: Latinský
Místo vydání: Praha
Datace dokumentů: 8. října 1323
Počet snímků: 4
Digitalizoval: Michal Munzar, Lukáš Popp
Digitalizační zařízení: Canon EOS 450 D,Zeutschel OS 1200,
Datum digitalizace: 04.08.2009 - 05.08.2009