Nařízení - císař Zikmund, 1434

Další stranaStránkování
1 2
Údaje o publikaci
Česká republika
Archiv: Státní okresní archiv Hradec Králové
Fond: Archiv města Hradce Králové
NAD: 283
Iidentifikační číslo: p36
Druh ukládací jednotky: kr
Ukládací jednotka: 35
Obsah: ŘeznoCísař Zikmund nařizuje Hradeckým, aby jeho služebníkovi Janu Maršíkovi vydali statek Předměřice s domem v Hradci, ležícím mazi radnicí a domem Kateřiny Šparbrotovy, jenž někdy patřil Ludvíku Fatterreychovi z Prahy. V listině jest inserován zápis Ludvíka Fattrreycha datovaný v Chebu 17.VIII.1433, jímž postupuje Janu Maršíkovi řečené zboží. Uvedeni jsou svědci Mikuláš Šlik starší, správce purkrabství a rychtářství chebského, Hanuš Kottenploner, Konřád Meindle a Kryštof Delmcer, měštští radní v Chebu.Opis soudobý, pap., český,32x43 cm.
----------------------------------------
Název: Nařízení - císař Zikmund, 1434
Jazyk: Český
Místo vydání: Řezno
Datace dokumentů: 1434 zaří 14.
Počet snímků: 2
Digitalizoval: Michal Munzar, Lukáš Popp
Digitalizační zařízení: Zeutschel OS 1200,
Datum digitalizace: 23. 11. 2009 - 23. 11. 2009