Listina - Jan z Vyhnánic, 1437

Další stranaStránkování
1 2
Údaje o publikaci
Česká republika
Archiv: Státní okresní archiv Hradec Králové
Fond: Archiv města Hradce Králové
NAD: 283
Iidentifikační číslo: p37
Druh ukládací jednotky: kr
Ukládací jednotka: 35
Obsah: s.l.Jan z vyhnánic prodává Barboře Puotové a otci jejímu, starostovi a měšťanu Hradce Králové, svůj dvůr v Lochenicích za 600 kop grošů českých. Svědkové: Jinřich z Boharyně, Jan Pecha z Lazec, seděním na Borovnici, Jindřich Koba z Chynic, Zdislav z Dobřenic, Jan Vohniško z Popovic a na Lubně, Jan Rychta z Ještětic a Arnošt ze Skalky.Opis soudobý, pap., český, poškozený, spodní část textu odtržena,31x23-6 cm.
----------------------------------------
Název: Listina - Jan z Vyhnánic, 1437
Jazyk: Český
Místo vydání: Místo vydání
Datace dokumentů: 1437 srpen 14.
Počet snímků: 2
Digitalizoval: Michal Munzar, Lukáš Popp
Digitalizační zařízení: Zeutschel OS 1200,
Datum digitalizace: 23. 11. 2009 - 23. 11. 2009