Listina HK

Další stranaStránkování
1 2 3
Údaje o publikaci
Česká republika
Archiv: Státní okresní archiv Hradec Králové
Fond: Archiv města Hradce Králové
NAD: 283
Inventární číslo: 4
Druh ukládací jednotky: kr
Ukládací jednotka: 4
Obsah: PrahaJan Lucemburský, český král a hrabě lucemburský, vyhovuje stížnosti měšťanů měst Hradce, Mýta, Chrudimi, Poličky, Jaroměře, Čáslavě, Kolína, Kouřemi a Nymburka na útisky nesmírnými požadavky královských podkomoří, ustanovuje, že podkomoří, když se někdo na něho obrátí se stížností, má do města přijeti k slyšení pře na své útraty, nesměje nic od města vymáhati. Při jmenování nového podkomořího nejsou města povinna dávati mu ypernská sukna a dary, což se dělo z pouhého návyku, avšak nebylo žáným z panovníků jeho předchůdců schváleno. Při obnovování městských rad má polovice dosavadních přísežných ve svém úřadě zůstati, polovice pak býti nově volena. Městští přísežní kromě těžkých případů, jež jsou vyhraženy soudu královskému, a takových, kdy se soudící strany odvolaly ke králi nebo královskému podkomořímu, mohou souditi všechny ostatní soudní případy podle práv městských. Všichni, kdož drží pozemky přiměřené do města nebo zboží svobodná a pobývají ve městě, mají s obcí trpěti.Orig.,perg., zašpinavělý, lat.,25x22,6-2,9 cm.na pergamen. proužku visí u listiny malý zlomek II. typu sekretu krále Jana Lucemburského z červeného vosku na podkladě ze zeleného vosku a vedle něho se dochoval malý zlomek od listiny odpadlý téže pečeti z červeného vosku na podkladě z vosku zeleného.Čelakovský, Privilegia král. měst venkovských... z let 1225 až 1419. Str. 323-324, č. 200. - Emler, Regesta. IV., 184, č. 442. - Bienenberg, Geschichte der Stadt Königgrätz, 109-111. - Beneš, Privilegia města Hradce Králové. AMR, 1960.
----------------------------------------
Název: Privilegium - Jan Lucemburský, 1337
Jazyk: Latinský
Místo vydání: Praha
Datace dokumentů: 5. červenec 1337
Počet snímků: 3
Digitalizoval: Michal Munzar, Lukáš Popp
Digitalizační zařízení: Zeutschel OS 1200,Canon EOS 450 D,
Datum digitalizace: 04.08.2009 - 05.08.2009