Listina - Rada města Svídnice, 1475

Další stranaStránkování
1 2
Údaje o publikaci
Česká republika
Archiv: Státní okresní archiv Hradec Králové
Fond: Archiv města Hradce Králové
NAD: 283
Iidentifikační číslo: p40
Druh ukládací jednotky: kr
Ukládací jednotka: 35
Obsah: SvídniceRada města Svídnice stvrzuje, že Petr Geisler prodal r. 1414 roční plat na svém domě u kláštera Minoritského v Hradci Králové Václavu Policerovi za 20 kop míšeňských.Orig., pap., lat.,30,5x40 cm.Pečeť pod papír. krytem, přitištěná pod textem.
----------------------------------------
Název: Listina - Rada města Svídnice, 1475
Jazyk: Latinský
Místo vydání: Svídnice
Datace dokumentů: 1475 srpen 12.
Počet snímků: 2
Digitalizoval: Michal Munzar, Lukáš Popp
Digitalizační zařízení: Zeutschel OS 1200,
Datum digitalizace: 23. 11. 2009 - 23. 11. 2009