Listina - Albrecht z Leskovce a na Cerekvici, 1486

Další stranaStránkování
1 2
Údaje o publikaci
Česká republika
Archiv: Státní okresní archiv Hradec Králové
Fond: Archiv města Hradce Králové
NAD: 283
Iidentifikační číslo: p43
Druh ukládací jednotky: kr
Ukládací jednotka: 35
Obsah: Praha Albrecht z leskovce a na Cerekvici, podkomoří královský, vybízí hradecké, aby zachovávali uzavřené smlouvy a nezadržovali listy zahovací tovaryšům Uborkovi, Velkovi, Samsonovi a j.Orig., pap., český,22x24 cm.Úlomek přitištěné pečetě z červeného vosku.
----------------------------------------
Název: Listina - Albrecht z Leskovce a na Cerekvici, 1486
Jazyk: Český
Místo vydání: Praha
Datace dokumentů: 1486 říjen 9.
Počet snímků: 2
Digitalizoval: Michal Munzar, Lukáš Popp
Digitalizační zařízení: Zeutschel OS 1200,
Datum digitalizace: 23. 11. 2009 - 23. 11. 2009