Stížnost - Kryštof z Gutštejna, 1508

Další stranaStránkování
1 2
Údaje o publikaci
Česká republika
Archiv: Státní okresní archiv Hradec Králové
Fond: Archiv města Hradce Králové
NAD: 283
Iidentifikační číslo: p45
Druh ukládací jednotky: kr
Ukládací jednotka: 35
Obsah: s.l.Kryštof z Gutštejna si stěžuje Hradeckým na křivdu, již utrpěl od soudců zemských a purkrabí pražského, kteří ho chtěli zajmouti v jeho domě na Starém Městě Pražském, nebo slibem zavázati. Oznamuje dále, že své statky v království postoupil svému synovi Albrechtovi a podnikl zároveň kroky u krále, aby se mu dostalo nápravy.Orig., pap., zachovalý, český,22x25 cm.Stopa po přitištěné pečeti, jenž uzavírala list
----------------------------------------
Název: Stížnost - Kryštof z Gutštejna, 1508
Jazyk: Český
Místo vydání: s. l.
Datace dokumentů: 1508 duben 30.
Počet snímků: 2
Digitalizoval: Michal Munzar, Lukáš Popp
Digitalizační zařízení: Zeutschel OS 1200,
Datum digitalizace: 24. 11. 2009 - 24. 11. 2009