Listina - Vilém z Pernštejna, 1509

Další strana



Stránkování
1 2
Údaje o publikaci
Česká republika
Archiv: Státní okresní archiv Hradec Králové
Fond: Archiv města Hradce Králové
NAD: 283
Iidentifikační číslo: p48
Druh ukládací jednotky: kr
Ukládací jednotka: 35
Obsah: PardubiceVilém z Pernštejna, nejvyšší komorní království českého vybízí Hradecké, aby srovnali své spory s Mikulášem Hořickým z Hořic a na Pecce, poněvadž pan Hořický jinak nechce přijet na sjezd do Hradce a dobré pověsti města tím může vzniknout újma. Orig., pap., český,21,5x22 cm.Stopa po přitištěné pečeti, jenž uzavírala list.
----------------------------------------
Název: Listina - Vilém z Pernštejna, 1509
Jazyk: Český
Místo vydání: Pardubice
Datace dokumentů: 1509 srpen 12.
Počet snímků: 2
Digitalizoval: Michal Munzar, Lukáš Popp
Digitalizační zařízení: Zeutschel OS 1200,
Datum digitalizace: 23. 11. 2009 - 23. 11. 2009