Listina HK

Další stranaStránkování
1 2 3 4
Údaje o publikaci
Česká republika
Archiv: Státní okresní archiv Hradec Králové
Fond: Archiv města Hradce Králové
NAD: 283
Inventární číslo: 5
Druh ukládací jednotky: kr
Ukládací jednotka: 5
Obsah: Praha Karel IV., císař římský a český král, dovoluje měšťanům Hradce a jejich nástupcům i obyvatelům hradeckým, že v případě, když někdo z nich, jenž trpí s městem berněmi i jinými finančními břemeny, zemře a nezanechá po sobě dědice, může veškerý jeho majetek, movitý i nemovitý jakéhokoliv druhu, jsoucí uvnitř města i mimo ně, důchody atd. dědickým právem přepadnouti na nejbližší příbuzné podle ustanovení, jakých se dostalo Starému městu pražskému. Orig.,perg., zašpinavělý, lat.,23,8x29,3-3,3 cm.Na pergamen. proužku přivěšena pečeť Karla IV. z vosku přirozené barvy, porušená, jež na svém rubu nese neporušený a velmi dobře zachovaný otisk sekretu z červeného vosku.Čelakovský, Privilegia král. měst venkovských... z let 1225 až 1419. Str. 649-650, č. 445. - Bienenberg, Geschichte der Stadt Königgrätz, 160. - Beneš, Privilegia města Hradce Králové. AMR, 1960.
----------------------------------------
Název: Privilegium - Karel IV., 1372
Jazyk: Latinský
Místo vydání: Praha
Datace dokumentů: 19. září 1372
Počet snímků: 4
Digitalizoval: Michal Munzar, Lukáš Popp
Digitalizační zařízení: Canon EOS 450 D,Zeutschel OS 1200,
Datum digitalizace: 04.08.2009 - 05.08.2009