List Jan Jiříka z T., 1532

Další stranaStránkování
1 2 3
Údaje o publikaci
Česká republika
Archiv: Státní okresní archiv Hradec Králové
Fond: Archiv města Hradce Králové
NAD: 283
Iidentifikační číslo: p56
Druh ukládací jednotky: kr
Ukládací jednotka: 35
Obsah: Bratislava List Jana Jiříka z T /?/, purkmistra městského a velitele městské hotovosti proti Turkům,
v němž je žádá o peníze na výplatu žoldnérů a líčí novinky na válečné a zajímavosti, jež se udály ve vojenském ležení.
Orig., pap., český, 2 listy,22x29,5 cm.Úlomek přitištěné pečeti z černého vosku.
----------------------------------------
Název: List Jan Jiříka z T., 1532
Jazyk: Český
Místo vydání: Bratislava
Datace dokumentů: 1532, září 28
Počet snímků: 3
Digitalizoval: Marek Dlabáček, Regina Sypecká, Jan Košek
Digitalizační zařízení: Zeutschel OS 1200,
Datum digitalizace: 30.11.2009 - 30.11.2009