Listina HK

Další stranaStránkování
1 2
Údaje o publikaci
Česká republika
Archiv: Státní okresní archiv Hradec Králové
Fond: Archiv města Hradce Králové
NAD: 283
Inventární číslo: 6
Druh ukládací jednotky: kr
Ukládací jednotka: 6
Obsah: Praha Karel IV., císař římský a český král, dovoluje měšťanům Hradce a jejich nástpucům i obyvatelům hradeckým, že v případě, když někdo z nich, jenž trpí s městem berněmi i jinými finančními břemeny, zemře a nezanechá po sobě dědice, může veškerý jeho majetek, movitý i nemovitý jakéhokoliv druhu, jsoucí uvnitř města i mimo ně, důchody atd. dědickým právem přepadnouti na nejbližší příbuzné podle ustanovení, jakých se dostalo Starému městu pražskému. Orig.,perg., zašpinavělý, lat.,30,5x23-4,5 cm.Pečeť chybí; klausule o zpečetění ohlašuje přivěšení císař. majestát.pečeti k této listině, pečeť visela na pergamen. proužku.Čelakovský, Privilegia král. měst venkovských... z let 1225 až 1419. Str. 658, č. 476. - Bienenberg, Geschichte der Stadt Königgrätz, 158-159. - Beneš, Privilegia města Hradce Králové. AMR, 1960.
----------------------------------------
Název: Privilegium - Karel IV., 1372
Jazyk: Latinský
Místo vydání: Praha
Datace dokumentů: 19. září 1372
Počet snímků: 2
Digitalizoval: Michal Munzar, Lukáš Popp
Digitalizační zařízení: Canon EOS 450 D,Zeutschel OS 1200,
Datum digitalizace: 04.08.2009 - 05.08.2009