Listina HK

Další stranaStránkování
1 2
Údaje o publikaci
Česká republika
Archiv: Státní okresní archiv Hradec Králové
Fond: Archiv města Hradce Králové
NAD: 283
Inventární číslo: 7
Druh ukládací jednotky: kr
Ukládací jednotka: 7
Obsah: Praha Václav IV., český krá, potvrzuje měšťanům a obyvatelům města Hradce výsadu o připadnutí majetku zemřelého na nejbližší příbuzné, když zemřelý nezanechá po sobě přímého dědice, jež Hradeckým udělil dne 19. září 1372 císař Karel IV. Orig.,perg., lat.,28,9x19,9-3,8 cm.Pečeť chybí; visela na pergamen.proužku.Čelakovský, Privilegia král. měst venkovských... z let 1225 až 1419. Str. 668-669, č. 502. - Bienenberg, Geschichte der Stadt Königgrätz, 163-164. - Desky dvorské, kvat.III., str. 37. - Beneš, Privilegia města Hradce Králové. AMR, 1960.
----------------------------------------
Název: Privilegium - Václav IV., 1372
Jazyk: Latinský
Místo vydání: Praha
Datace dokumentů: 20. října 1372
Počet snímků: 2
Digitalizoval: Michal Munzar, Lukáš Popp
Digitalizační zařízení: Zeutschel OS 1200,
Datum digitalizace: 04.08.2009 - 05.08.2009